Θέσεις εποχικού προσωπικού

 
Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα (17/6/2013)
   
 Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα, κλάδο – ειδικότητα και διάρκεια απασχόλησης. Πατώντας πάνω τους κατεβάζετε τη σχετική πρόσκληση.

…… Ο Ι  Θ Ε Σ Ε Ι Σ ……

 

ΤΕΙ Χαλκίδας (ορθή επανάληψη)
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στα γνωστικά αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της Τεχνολογίας Συστημάτων
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Νοµικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 2.7.2013.

ΤΕΙ Κρήτης
* 1 Τελειόφοιτος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης
Αιτήσεις μέχρι 27.6.2013.

Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Αγία Σοφία
* 1 εσωτερικό ελεγκτή
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό
Αιτήσεις μέχρι 28.6.2013.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Υδρολογίας – Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 2 Μηχανικούς
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Δήμος Αστυπάλαιας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγός Αυτοκινήτων (2 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (2 μήνες)
* 2 ΥΕ Εργατών (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 5 ημερών.

Δήμος Αγίου Βασιλείου
* 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Απορριμματοφόρων (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Κόνιτσας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικό (2 μήνες)
* 4 ΥΕ Εργατών (2 μήνες)

Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Λάρισας
* Προσωπικό Κατασκηνώσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Θέρμης
* Καθηγητές Καλλιτεχνικών – Γυμναστικής
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Περιστερίου
* 8 Οδηγών ΔΕ ή ΥΕ
* 15 Εργατών καθαριότητας ΥΕ
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

ΙΔ’ ΕΠΚΑ (Λαμία)
* 1 ΔΕ Σχεδιαστών (µέχρι 31.5.2014+)
* 2 ΥΕ Εργατών (µέχρι 31.5.2014+)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Χαλκιδέων
* 60 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Απορριμματοφόρων (3 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Σίφνου
* 2 ΔΕ Διοικητικοί
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Ρήγα Φεραίου
* 20 ΥΕ Εργάτες
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Ηρακλειάς
* 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
* 1 ΠΕ Πληροφορικής
* 1 ΔΕ Μουσικός
* 1 ΔΕ Τεχνικός
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Αντιπάρου
* 1 ΤΕ Ειδικό Συνεργάτη
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Ευρώτα
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστής Μηχανήµατος Έργου (JCB) (8 μήνες)
* 5 ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρου (8 μήνες)

Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας
* 13 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστής Μηχανήµατος Έργου (JCB)
* 2 Ειδικοί ∆ασικοί Προστασίας ΙΕΚ
* 12 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 20.6.2013.

ήµος Διρφύων – Μεσσαπίων
* 4 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 11 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Δήμος Ναυπλίου
* Εποχικό Προσωπικό 1
* Εποχικό Προσωπικό 2
* Εποχικό Προσωπικό 2
Ο Δήμος δημοσιοποίησε την Παρασκευή 16 Ιουνίου ετεροχρονισμένα στο «Διάυγεια» τρεις προκηρύξεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού. Την ίδια ημέρα δημοσιοποίησε και τα ονόματα των προσληφθέντων της μίας προκήρυξης.

Δήμος Αθηναίων
* 100 εποχικοί κατασκηνώσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Δήμος Λευκάδας
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Λευκάδας
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Λευκάδας
* 1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Λευκάδας
* 9 ΔΕ Ναυαγοσωστών (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Λευκάδας
* 6 ΥΕ Υδρονομέων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Θάσου
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί (2 μήνες)
* 8 ΥΕ Βοηθοί – Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 9 ημερών.

Δήμος Θέρμης
* 30 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (2 μήνες)
* 3 Ναυαγοσώστες (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 22.6.2013.

ΤΕΙ Καλαμάτας
* 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (8 μήνες)
* 1 ΔΕ Τεχνικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

Δήμος Κρωπίας
* 32 ΥΕ Εργατών (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Καστοριάς
* 2 ΤΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων (5 μήνες)
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (5 μήνες)
* 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (5 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

9η ΕΒΑ (Θεσσαλονίκη)
* 5 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (μέχρι 1-11-2013+)
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Δήμος Λαρισαίων (ορθή επανάληψη)
* 25 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί (8 μήνες)
* 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή) (8 μήνες)
* 79 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (8 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 26.6.2013.

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου
* 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους (2 μήνες)
* 6 ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους (2 μήνες)
* 1 ∆Ε Μάγειρας (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 3 ημερών.

ΚΖ’ ΕΠΚΑ (Κατερίνη)
* 4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (6 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Δήμος Κέρκυρας
* Προσωπικό Κατασκηνώσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών 5 ημερών.

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου
* 1 Ειδικού Συµβούλου Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

Δήμος Αγιάς
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (5 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (5 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων (5 μήνες)
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Μηχανημάτων Έργων (5 μήνες)
* 7 ΥΕ Εργατών (5 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

Δήμος Αγιάς
* Προσωπικό Κατασκηνώσεων
Αιτήσεις μέχρι 25.6.2013.

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
* 9 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 5 ημερών.

Δήμος Ρόδου
* 28 εργατών γενικών καθηκόντων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

Δήμος Βόλου
* 1 ΠΕ Διοικητικό Στέλεχος (Διαχειριστής/τρια) (12 μήνες+)
* 1 ΠΕ Ψυχολόγων (12 μήνες+)
* 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (12 μήνες+)
* 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Καθαριστών/στριών) (12 μήνες+)

Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

Δήμος Λευκάδας
* 4 ΥΕ Πυροφυλάκων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 21.6.2013.

source

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.