Η προφητεία του Αγίου Αγαθάγγελου (από το… 1279!) μίλησε για τα ΤΩΡΙΝΑ γεγονότα στην Ρωσία και για την Κωνσταντινούπολη!!!

russia

“Άντε και πάλι ΤΑ ΙΔΙΑ!!! Να βγαίνουνε ΟΛΑ, μα ΟΛΑ, αυτά που γράφω σε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ εγώ εδώ πέρα στην εφημερίδα!!! Τι, το αμφισβητείς;;; Να, για πήγαινε να δεις τι γράφω ΕΓΩ στο βιβλιαράκι ΜΟΥ για τις «Άγνωστες προφητείες» (στον πρώτο τόμο που βγήκε τον ΙΟΥΝΙΟ του 2012!), που φυσικά αυτό το άρθρο το είχα βάλει πιο πριν και στην εφημερίδα! Γράφω λοιπόν για τον Άγιο Ιερώνυμο τον Αγαθάγγελο αυτά που ΑΞΙΖΕΙ να τα ξαναδιαβάσεις:     ……………..   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

«Μια πολύ σημαντική, αν και βραχεία, προφητεία είπε κάποτε και ο Άγιος Αγαθάγγελος. Ο Άγιος Αγαθάγγελος αποτελεί μία μυστήρια φυσιογνωμία του παρελθόντος, για την οποία δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα! Βρέθηκε όμως κάποτε, στα μέσα του 18ου αιώνα όπως λέγεται, ένα πολύ παλιό κιτρινισμένο και κατατσαλακωμένο χειρόγραφο, που το είπανε «Οπτασία του Αγαθαγγέλου» [Οπτασία εννοεί Όραμα]. Μάλιστα το χειρόγραφο αυτό ορισμένοι παπάδες και μοναχοί το ονομάσανε και «Προφητείαι περί του μέλλοντος των εθνών και ιδίως της Ελλάδος».

Ήτανε η εποχή εκείνη που ο Ελληνισμός άρχισε και πάλι να ανασταίνεται, δηλ. να συνέρχεται από τον λήθαργο της σκλαβιάς, και να σηκώνει σιγά-σιγά το ανάστημά του εναντίον του βάρβαρου Μογγόλου κατακτητή! Τότε ήτανε που βγήκανε μέσα από τα μοναστήρια και τα κρυφά σχολειά σκονισμένα χειρόγραφα παλιών προφητειών που μιλούσαν για την Ανάσταση του Έθνους!… Και δεν πέρασε πολύς καιρός που η Ανάσταση αυτή ήρθε και η Ελλάδα (όχι ολόκληρη βέβαια!) απελευθερώθηκε από τους Τούρκους δυνάστες»!

Αυτά τα παραπάνω τα αντιγράφω ΣΗΜΕΡΑ (25 Φεβρουαρίου 2014), 2 χρόνια μετά, για να τα δούνε και κάποιοι ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ αναγνώστες που δεν το είχανε διαβάσει εκείνο εκεί πέρα το ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ αρθράκι μου!… Και να τι λέει ακόμα για τον Αγαθάγγελο η «Εγκυκλοπαίδεια του Ήλιου» του Ιωάννη Πασσά:

«Ο «Αγαθάγγελος» υπήρξεν αναμφισβητήτως φορεύς ψυχολογικών παρορμήσεων ανά τα λαϊκά πλήθη του Ελληνισμού, άλλοτε σκαπανεύς και άλλοτε ουραγός κατά τας εξορμήσεις, τας διακυμάνσεις και τας μεταπτώσεις των εθνικών μας ονείρων, άλλοτε εμψυχωτής, άλλοτε παράγων απογοητεύσεων και άλλοτε δημιουργός μοιρολατρικής αντιδράσεως, αναλόγως των κατά καιρούς ευτυχών ή ατυχών περιστάσεων της εθνικής και πολιτικής ιστορίας μας. Υπό τας συνθήκας αυτάς δεν ήτο ούτε περίεργον ούτε αφύσικον το ότι από αντιγράφου εις αντίγραφον εισεχώρησαν τόσαι προσθαφαιρέσεις και τόσαι παραλλαγαί, ώστε να παραμορφώνονται πολλαί λεπτομέρειαι, πλην όμως ο σκελετός καθώς και το αρχικόν ύφος του «Αγαθαγγέλου» παρέμειναν σχεδόν σταθερά».

Να και τι λέει Ο ΙΔΙΟΣ αυτός ο μυστήριος Αγαθάγγελος για τον εαυτό του (!):

«Εγώ ο Ιερώνυμος Αγαθάγγελος, ομολογητής, Ιερομόναχος της του Μεγάλου Βασιλείου τάξεως, γεννημένος εν Ρόδω της Ροδοννήσου, τω ΟΘ΄ [79ο] έτει της ηλικίας μου, εν ημέρα Κυριακή του Μαρτίου, επονομαζομένη της Ορθοδοξίας, ήτις εστίν η πρώτη της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τω ΑΣΟΘ [1279] έτει εν Μεσσήνη της Σικελίας ευρισκόμενος και παρηνωχλημένος πολλάκις υπό πολλών και διαφόρων νυκτερινών οπτασιών, τέλος εις αυτήν την αγίαν Κυριακήν, προς την αυγήν, ήκουσα τινός τρομερωτάτης φωνής εξερχομένης εκ μέρους της Ανατολής, ως από λυπηράς και φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής»…

Για τον Αγαθάγγελο, εκτός από το παραπάνω βιβλιαράκι ΜΟΥ, η εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα» έβγαλε και ΟΛΟΚΛΗΡΗ την «Οπτασία» του, δλδ. την «Προφητεία» του Αγαθάγγελου, με τον τίτλο «Προφητείαι περί του μέλλοντος των Εθνών»! Αξίζει ΠΟΛΥ κάποιος που ΔΕΝ τα έχει αυτά τα βιβλιαράκια, δλδ. το ΔΙΚΟ ΜΟΥ και του Αγαθάγγελου, να τα πάρει και να τα διαβάσει… Χμμμ… Να εδώ πέρα τι γράφει στον πρόλογο αυτού του μικρούτσικου (αλλά ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΥ!) βιβλίου του Αγαθάγγελου ο Ευτύχιος Χαρισιάδης:

«Με την «Οπτασία» του Ιερωνύμου Αγαθαγγέλου, εγαλουχήθησαν γενεαί σκλαβωμένων Ελλήνων. Διότι το έργον ήτο ταυτοχρόνως θρησκευτικόν και εθνικόν. Εστόχευε την απιστίαν της Παπικής Εκκλησίας και εφρόντιζε δια την ελευθερίαν του Γένους. Κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως του 1821 εγνώρισεν τεραστίαν επιτυχίαν εις τας τάξεις των εξεγερθέντων χάρις εις τους «χρησμούς» του. Η πρόβλεψις ότι ο «Πάβαρος» (βαυαρός) βασιλεύς θα επιτύχει, ερμηνεύθη κατά τα έτη της βασιλείας του Βαυαρού Όθωνος ότι ηννόει αυτόν ως μέλλοντα βασιλέα της απελευθερωθείσης Πόλεως».

Και ΝΑ ΤΩΡΑ εδώ πιο κάτω μια Προφητεία του Άγιου Αγαθάγγελου, που μιλάει… για το ΤΩΡΑ!!! Δλδ. για ΟΛΑ αυτά που αρχίσανε να γίνονται στην Ρωσία κτλ. και που δείχνουνε πόσο κοντά στα μεγάλα γεγονότα βρισκόμαστε!!! Ααα… και να αφήσουνε τις ΕΙΡΩΝΕΙΟΥΛΕΣ μερικοί-μερικοί, γιατί βλέπουνε ΠΟΣΟ πολύ βγαίνουνε όσα γράφω, αλλά και γιατί Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ!!! Πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Αγαθάγγελος το 1279 (!):

«Ήκουσα φωνής ερχομένης από της άρκτου ήτις έλεγεν ούτω: Ρωσία εξύπνησον ουν εκ του ύπνου. Προς σε ο λόγος του αγγέλου Κυρίου εφυλάττετο και εν τω πρωί του ηλίου εμπλησθήσεται ελείου καθαρού η λαμπάς σου, και προτού ο ήλιος εν τω ανατολικώ ζωδιακώ φανή εμφανής έση, ω φίλη ηγαπημένη. Ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα γεμίζουσι τον αιθέρα μελωδίας. Οι πολεμισταί και ήρωές σου ψάλλουσι σχεδόν τα νικητήρια, προσκαλούντες σε αναμορφώσαι τον πλανήτην εξ αλφίτου αμιάντου, συ τη του Χριστού ειλικρινεστάτη σφραγήδα, όστις μία των ημερών σε ελύτρωσεν από το σκότος της διεστραμμένης ειδωλολατρείας.

Δράξον τα όπλα ταχέως, ω αδελφή μου, ύπαγε συνηγόρησον την εξ αυτού αιώνιον αλήθειαν, επειδή εις σε εφυλάττετο το σημείον της τοσαύτης φωταυγούς δόξης. Αλλ’ άκουσον, αδελφή μου πεφιλημένη, γίνωσκε, ότι εκ των Αγαρηνών εις την εβδόμην εκατοντάδα έση ηνωχλημένη και απαρίθμει σχεδόν προς τον τεσσαρακοστόν αριθμόν, και όψει ότι έση τροπαιούχος και καταβαλείς αυτούς επί τε τη χερσονήσω έξεις την νίκην και περάσεις την Ελώ, και καταθραύσεις την Ταυρικήν, καταπραΰνεις τον φόβον και τρόμον, και τα μαιωτικά μέρη των Ταρτάρων».(To άρθρο δημοσιεύεται στο elora.gr)

ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΝΙΑΣ (όσο μπορώ… συντομούτσικα!):

1. Μιλάει ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ για το ξύπνημα της Αγίας Ρωσίας!!! Που ΦΥΣΙΚΑ έχει πια εδώ και ΠΟΛΥΥΥ καιρό ξυπνήσει από τον ύπνο και γίνεται Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!! Γιούπι!!! Τώρα θα δούνε τα εβραιοαμερικανάκια ΤΙ ΕΙΝΑΙ η Ρώσικη Αρκούδα!!! Να μου το θυμηθείς…

2. Πριν να φανεί, λέει ο Αγαθάγγελος, ο Ήλιος από τον ανατολικό ζωδιακό… Χμμμ… Τι να ’ναι, ρε φίλε, πάλι αυτό το πράγμα;;; Ξέρεις εγώ τι υποψιάζομαι; Πως «ανατολικός ζωδιακός» είναι η εαρινή ισημερία!!! Που πέφτει… 22 Μαρτίου!!! Δλδ. να υποθέσω πως ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ θα γίνει με την Ρωσία πρωταγωνίστρια στις 22.3.2014;;; Για να δούμε, γιατί ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ λέγονται για αυτόν τον Μάρτιο, δλδ. τον φετεινό!

3. Λέει ακόμα-ακόμα ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ ο Αγαθάγγελος για τα Ρώσικα Στρατά, που θα ψέλνουνε τα ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ και θα πάνε να ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝΕ ολόκληρο τον κόσμο!!! Φυσικά με την ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, για να πετάξουνε ΕΞΩ τους ειδωλολάτρες, που δεν είναι φυσικά παρά ΜΟΝΟ αυτοί εκεί πέρα οι ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ και τα σκλαβάκια τους, δλδ. κάτι αμερικανάκια, κάτι της… Ε.Ε. (Εβραϊκής Ένωσης!!!), κάτι τουρκομόγγολοι κτλ. κτλ.!

4. Και μετά… ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ Ο ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ!!! Από το… 1279, παρακαλώ, ε!!!!!! Δλδ. τι λέει; Λέει ΚΑΙ για την «χερσόνησο» (Ουκρανία-Κριμαία!!!) ΚΑΙ για την «Ελώ» (Κασπία θάλασσα!!!) ΚΑΙ για την «Ταυρικήν» (οροσειρά του Ταύρου στην κατεχόμενη από τα μογγόλια Μικρασία ΜΑΣ!!!) ΚΑΙ για τους «Ταρτάρους» (τους παλιότουρκους!!!)!!! ΟΛΟ ΤΟ «ΣΤΟΡΙ» μας το λέει από το 1279!!!!!! Ε, πες μου… μπρε!!! ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;;

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πως… ΕΡΧΕΤΑΙ!!! Η Ρωσία θα επέμβει και θα μας λυτρώσει!!! Και ας αφήσουνε μερικοί κλαψούρηδες τις γκρίνιες τους για «Σλαβισμό», τους ρωτάω ΣΤΑ ΙΣΑ: Δλδ. προτιμάτε τους εβραίους, αμερικάνους, ισλαμοπίθηκους κτλ. κτλ., που ΜΑΣ πίνουνε το ΑΙΜΑ, από τα Ορθόδοξα Αδέλφια ΜΑΣ, τους Ρώσους;;; Καταλάβετέ το, ρεεε!!! Το λέει ΚΑΙ ο Αγαθάγγελος! Πως η Ρωσία δλδ., ειδικά ΤΩΡΑ που αρχίσανε τα ΟΡΓΑΝΑ στην Ουκρανία, θα επέμβει και θα γίνει Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ!!! Που οι εχθροί ΜΑΣ θα συντριβούνε!!! Και η Ρωσία θα μας βοηθήσει να πάρουμε ΠΙΣΩ την σκλάβα Πρωτεύουσά ΜΑΣ, την Κωνσταντινούπολη!!! Και, φυσικά, θα βοηθήσει ΚΑΙ την Ελλάδα ΜΑΣ, αλλά ΚΑΙ την Κύπρο ΜΑΣ!!! Τότε θα πω ΚΑΙ ΕΓΩ στους μογγόλους που θα τρέχουνε για Κόκκινη Μηλιά: «Στον αγύριστο και… να ΜΗΝ μας γράφετε»!!!

 

 

 

Σόνια Μαυρίδου

 

 sonia_mavridou@hotmail.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.