Πώς θα γίνει ο επανέλεγχος των μονιμοποιήσεων *** Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

Την διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΑΣΕΠ προκειμένου να διαπιστώσει αν ορθά μονιμοποιήθηκαν κατά καιρούς συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου, καταλαμβάνοντας θέση αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ αρ. 1447/2014).

Για το σκοπό έρευνας, οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων του δημόσιου τομέα, θα κληθούν να αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ονομαστικό κατάλογο όλων των υπαλλήλων τους, των οποίων οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή έργου μετετράπησαν σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 

Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμβασιούχων (περισσότεροι από 35.000) μονιμοποιήθηκαν με τα περιβόητα προεδρικά διατάγματα Παυλόπουλου τη διετία 2005 – 2006. 

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα :

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρακάτω πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα, κλάδο – ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση. Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ=Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα

   ΟΙ  ΘΕΣΕΙΣ   :

* 50 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
* 50 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 150 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 20 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 16 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 40 Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 17.6.2014.
* Προσωπικό κατασκηνώσεων
Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων
* 7 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.
* 5 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
* 19 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 5 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 3 ΔΕ ή ΥΕ ΔΕ- Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ)
* 12 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 26 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 3 Ναυαγοσώστες
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 5 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
* 15 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 1 Παγιδοθέτη
Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.
* 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
* 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
* 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
* 7 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 20.6.2014.
* 5 ΥΕ Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 17.6.2014.
* 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµου
* 1 ΔΕ Βοηθού Βρεφοκόµου
Αιτήσεις μέχρι 20.6.2014.
* 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Σκαπτικού (JCB 75 ΗΡ) και Φορτωτή
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Γκρέιντερ
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας)
* 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Φυλάκων πυροπροστασίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 5 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 1 ΠΕ Καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι
* 2 ΔΕ Καταδυόμενοι Εργατοτεχνίτες
Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.
* 10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 19.6.2014.
* Έγκριση πρόσληψης 36 εργαζομένων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* Έγκριση πρόσληψης 4 Υδρονομέων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
* 3 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες
Αιτήσεις μέχρι 19.6.2014.
* 5 ∆Ε Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.
* 11 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
* 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
* 1 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.
* 2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
* 1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
* 2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής)
Αιτήσεις μέχρι 17.6.2014.
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις μέχρι 16.6.2014.
* 1 ΠΕ Νηπιαγωγός
* 1 ΔΕ Ναυαγοσώστης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 7 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
* 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
* 1 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 1 ΔΕ Ναυαγοσωστών
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
* 2 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 17.6.2014.
* 6 ∆Ε Εργατοτεχνίτες ή ΥΕ Εργάτες (Πέτρας)
Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.
* 6 ∆Ε Εργατοτεχνίτες ή ΥΕ Εργάτες (Πέτρας)
Αιτήσεις μέχρι 17.6.2014.

* 10 Βοηθητικών Εργασιών

Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.
* 1 ∆Ε Εργατοτεχνίτες ή ΥΕ Εργάτες (Πέτρας)
Αιτήσεις μέχρι 17.6.2014.
* Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 5 ΠΕ Νηπιαγωγών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
* 6 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
* 3 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 11 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 1 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 2 ΠΕ Δασολόγοι
* 1 ΠΕ Βιολογός
* 2 ΤΕ Δασοπόνοι
* 2 ΔΕ Δασικής Προστασίας
* 1 ΔΕ Χιεριστών Η/Υ
* 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
* 4 ΥΕ Φυλάκων
* 6 ΥΕ Αγωγιάτες (με ζώα)
* 5 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
* 2 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
* 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
Αιτήσεις μέχρι 20.6.2014.
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Πώς θα γίνει ο επανέλεγχος των μονιμοποιήσεων *** Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

 1. Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

  Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα (7/6/2014)

  Αθήνα 7.6.2014, 0:16

  Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

  Στον παρακάτω πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα, κλάδο – ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση. Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00.

  Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ=Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα

  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ :

  ΔΕΗ (Κερατσίνι)
  * 1 ΥΕ Εργάτης
  Αιτήσεις μέχρι 10.6.2014.

  ΔΕΗ (Μεγαλόπολη)
  * 2 ΥΕ Εργάτες
  Αιτήσεις μέχρι 12.6.2014.

  ΔΕΗ (Μεγαλόπολη)
  * 1 ΥΕ Εργάτη
  Αιτήσεις μέχρι 12.6.2014.

  ΔΕΗ (Λινοπεραμάτων)
  * 6 ΥΕ Εργάτες
  Αιτήσεις μέχρι 10.6.2014.

  ΔΕΗ (Κουκάκι – Αθήνα)
  * 2 ΥΕ Εργάτες
  Αιτήσεις μέχρι 12.6.2014.

  ΔΕΗ (Λαύριο)
  * 1 ΥΕ Εργάτη
  Αιτήσεις μέχρι 13.6.2014.

  ΔΕΗ (Μελίτη Φλώρινας)
  * 1 ΠΕ Μηχανικών (Με καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας)
  Αιτήσεις μέχρι 13.6.2014 (Παράρτημα – Αίτηση).

  ΔΕΗ (Αθήνα)
  * 2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου
  * 1 ΠΕ Προγραμματιστής
  Αιτήσεις μέχρι 12.6.2014 (Παράρτημα, Αίτηση).

  ΔΕΗ (Αθήνα)
  * 2 ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ
  * 1 ΤΕ Προγραμματιστής Η/Υ
  * 1 ΔΕ Προγραμματιστής Η/Υ
  * 4 ΔΕ Ραδιοτεχνίτες
  * 5 ΔΕ Χειριστών Η/Υ
  * 1 ΔΕ Οδηγών
  * 8 ΥΕ Εργατών
  Αιτήσεις μέχρι 14.6.2014 (η αίτηση).

  Διεύθυνση Συντήρησης Μνημείων (Αθήνα)
  * 2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  * 1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  * 2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής)
  Αιτήσεις μέχρι 16.6.2014.

  ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ (Μεσολόγγι)
  * 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
  Αιτήσεις μέχρι 16.6.2014.

  ΙΗ’ ΕΠΚΑ (Καβάλα)
  * 7 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
  * 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  * 2 ΥΕ Καθαριότητας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  ΚΒ’ ΕΠΚΑ (Ρόδος)
  * 6 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
  * 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  * 2 ΥΕ Καθαριότητας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  13η ΕΒΑ (Ηράκλειο)
  * 2 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
  * 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  * 1 ΥΕ Καθαριότητας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Επιγραφικό Μουσείο (Αθήνα)
  * 1 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
  * 1 ΥΕ Καθαριότητας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δήμος Ήλιδας
  * 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
  * 4 ΥΕ Εργατών
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δήμος Νάουσας
  * 6 ΥΕ Δασοφύλακες
  Αιτήσεις μέχρι 12.6.2014.

  Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής
  * 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
  Αιτήσεις μέχρι 13.6.2014.

  Δήμος Σιντικής
  * 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµος
  * 1 ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόµος
  Αιτήσεις μέχρι 11.6.2014.

  Δήμος Φαιστού
  * 5 ΔΕ Πωλητών
  * 1 ΥΕ Καθαριότητας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου
  * 1 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  ΠΕ Ρεθύμνης
  * 6 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  ΠΕ Ηρακλείου
  * 13 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  ΠΕ Λασιθίου
  * 1 Προσωπικό Δακοκτονίας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  ΠΕ Λάρισας
  * 2 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δήμος Ελάτειας – Αμφίκλειας
  * Υδρονομείς
  Αιτήσεις μέχρι 16.6.2014.

  Δήμος Λήμνου
  * 6 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
  * 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
  * 5 ΥΕ Εργατών
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δήμος Μακρακώμης
  * 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δήμος Αστυπάλαιας
  * 2 ΥΕ Καθαριότητας
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δήμος Ήλιδας
  * 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
  * 4 ΥΕ Εργατών
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Δασαρχείο Περτουλίου Τρικάλων
  11 ΥΕ Εργάτες
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  * 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή Οικονομικού
  * 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού
  * 1 με Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών
  * 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών
  * 1 με Πτυχίο Νομικής
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  * 1 Διδάκτορα Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ
  * 1 Φυσικό ή Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ
  Αιτήσεις μέχρι 16.6.2014.

  ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
  * 1 ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Πληροφορικής
  Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

  ΤΕΙ Πειραιά
  * 1 Φοιτητής Ιατρικής
  Αιτήσεις μέχρι 20.6.2014.

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  * 2 υποψήφιοι Διδάκτορες, Χημικοί Μηχανικοί, Επιστήμονες Τροφίμων
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  * 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
  * 1 ΑΕΙ Πολυτεχνικού Τμήματος
  Αιτήσεις μέχρι 11.6.2014.

  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
  * 1 ΑΕΙ Πολυτεχνικού Τμήματος
  Αιτήσεις μέχρι 11.6.2014.

  ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
  * 1 Βιοπληροφορικού
  Αιτήσεις μέχρι 10.6.2014.

  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  * 1 με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
  * 1 με Εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες
  Αιτήσεις μέχρι 20.6.2014.
  ΄

  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  * 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ
  * 1 Πτυχίο Οικονομίας και Διοίκησης ΑΕΙ
  Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.

  ΤΕΙ Κρήτης
  * 1 Απόφοιτος Σχολής Τεχνολιγικών Εφαρμογών
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  * 1 με Πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  * 1 εγγεγραμμένος Υποψήφιος Διδάκτορας
  * 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα από Πολυτεχνική ή Πανεπιστημιακή Σχολή ΑΕΙ στο γνωστικό πεδίο των ασύρματων επικοινωνιών
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  * 1 ΠΕ Φαρμακοποιός
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  ΙΤΕ (Ηράκλειο)
  * 1 με Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
  * 1 Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσογενετική με έμφαση στη προσαρμοστική ανοσία και εφαρμογές στη προσαρμοστική ανοσία και εφαρμογές στη μελέτη των λεμφικών νεοπλασιών».
  Αιτήσεις μέχρι 19.8.2014.

  ΙΤΥΕ Διόφαντος
  * 2 με Πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναµου πτυχίου στην επιστήµη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
  * 1 με Σπουδές στην Πληροφορική (Πτυχιούχος ή Τελειόφοιτος)
  Αιτήσεις μέχρι 22.6.2014.

  ΙΤΥΕ Διόφαντος
  * 1 με Σπουδές στην Πληροφορική (Πτυχιούχος ή Τελειόφοιτος)
  Αιτήσεις μέχρι 22.6.2014.

  ΙΤΕ (Ιωάννινα)
  * 2 Υποψήφιοι Διδάκτορες με πτυχίο στις Βιοεπιστήμες
  Αιτήσεις μέχρι 16.6.2014.

  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  * 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Φαρμακευτικής ή Γεωπονίας ή Χημείας ή Βιολογίας
  Αιτήσεις μέχρι 18.6.2014.

  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  * 1 με Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
  * 1 Επόπτης Υγείας ΤΕΙ
  Αιτήσεις μέχρι 23.6.2014.

  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  * Ένταξη επιστημόνων στο Μητρώο «Αξιολογητών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και νέου εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων»
  Αιτήσεις μέχρι 20.6.2014.

  ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
  * Επιστημονικούς – Εργαστηριακούς Συνεργάτες
  Αιτήσεις από 19.6.2014 μέχρι 8.7.2014.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.