ΙΚΑ: Έξοδος στη σύνταξη με 4.500-5.500 ένσημα

 Μία σειρά διατάξεων δίνουν τη δυνατότητα εξόδου στη σύνταξη σε χιλιάδες μισθωτούς του ΙΚΑ, που έχουν από 4.500 έως 5.500 ημέρες ασφάλισης.

Οι διατάξεις αυτές δίνουν λύση στο αδιέξοδο των υποψηφίων συνταξιούχων, που δεν έχουν πολλές ημέρες ασφάλισης (π.χ. λόγω ανεργίας, μερική ή προσωρινή απασχόληση). Παράλληλα όσοι είχαν μείωση μισθού τα τελευταία χρόνια δεν χρειάζεται να ανησυχούν πως αυτό θα επηρεάσει τη σύνταξη τους, καθώς στο ΙΚΑ ο υπολογισμός γίνεται με βάση την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας.

Το τελικό ποσό

Επομένως όσοι ετοιμάζονται να ανοίξουν την πόρτα εξόδου και είχαν μέχρι το τέλος του 2010 υψηλές αποδοχές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το τελικό ποσό της σύνταξης.

Το «Εθνος-Συντάξεις» με τη βοήθεια του Διονύση Ρίζου, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, δημοσιεύει σήμερα τις διατάξεις που μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι ασφαλισμένοι δεν έχουν μεγάλο αριθμό ενσήμων:

• Ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης. To όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος, με κερδισμένους όσους κλείδωσαν το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη κυμαίνεται από το 55ο έτος μέχρι το 62ο για τις γυναίκες και από το 60ό έως το 62ο για τους άντρες.

Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν 15ετία και το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Από το 2013 και μετά το όριο για πλήρη σύνταξη πάει στα 67. Προσοχή, καθώς για τη λήψη μειωμένης σύνταξης είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση. Οι εν λόγω ημέρες μπορούν να συμπληρωθούν μόνο με πραγματική εργασία, αυτασφάλιση ή τη χρήση επιδοτούμενου χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Παράλληλα πρέπει να τονιστεί πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων της κατηγορίας αυτής δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση με πλασματικούς χρόνους των 4.500 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα οι άντρες δεν μπορούν να εξαγοράσουν χρόνο παρά μόνο τον στρατό και να χρησιμοποιήσουν 200 ημέρες από επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ ανεργία.

Τέλος ακόμη και οι νέοι ασφαλισμένοι (που μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά το 1993) μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 62 και πλήρη στα 67. Στις περιπτώσεις αυτές για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης είναι απαραίτητο να υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία.

• Μητέρες ανηλίκων (ή χήροι πατέρες ανηλίκων). Με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου θεμελιώνεται δικαίωμα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως οι ασφαλισμένες δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων την τελευταία 5ετία. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που οι μητέρες συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη αλλά είχαν ιδιαίτερα χαμηλές αποδοχές θα λάβουν ακόμα και στα 50 το κατώτατο όριο του ΙΚΑ χωρίς καμιά ποινή μείωσης.

Για τον υπολογισμό της σύνταξης ακόμη και μετά το 2015 θα χρησιμοποιηθεί ο παλιός τρόπος υπολογισμού και όχι ο νέος που αφορά τη βασική και την αναλογική σύνταξης.

Ετσι ακόμα και σοβαρές μειώσεις στις αποδοχές ή ανεργία δεν θα επηρεάσουν την εν λόγω κατηγορία εφόσον η συνταξιοδότηση επέλθει κάποια στιγμή μέχρι το 2018 με 2019.

Για παράδειγμα μητέρα ανηλίκου με 6.100 ημέρες ασφάλισης που θεμελίωσε το 2010 και είναι σήμερα 50 ετών και άνεργη ενώ είχε αποδοχές 700 ευρώ τον μήνα. Με τη σύνταξή της να υπολογίζεται με το κατώτατο όριο του ΙΚΑ θα λάβει 518 ευρώ. Στην περίπτωση που αναμείνει χωρίς εργασία και αιτηθεί τη συνταξιοδότηση στα 55 τότε το ποσό θα είναι πάλι 518 ευρώ περίπου.αι επομένως σαφές ότι συμφέρει να υποβάλει το αίτημά της το δυνατόν γρηγορότερο.

Αίτηση και συνέχιση εργασίας

Μια καλή λύση για όσους υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης είναι να μην αιτηθούν την προσωρινή σύνταξη, αλλά να συνεχίσουν την εργασία. Στη συνέχεια να ζητήσουν με την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης την προσμέτρηση των ενσήμων που έκτοτε έχουν κολλήσει.

Το όφελος είναι τριπλό:

• Εχουν εισόδημα από την εργασία μέχρι να εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη.

• Εχουν μικρότερη μείωση, καθώς φτάνουν πιο κοντά στο όριο της πλήρους σύνταξης.

• Κερδίζουν και μια καλή προσαύξηση μέσω των νέων ενσήμων που έχουν επικολληθεί.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι κάθε 300 ημέρες ασφάλισης ο ασφαλισμένος ανεβαίνει στην επόμενη κλίμακα κερδίζοντας μια μικρή προσαύξηση στη σύνταξή του. Οι κλίμακες από τις 4.500 και μετά ανεβαίνουν ανά 300 (4.500, 5.100, 5.400, 5.700, 6.000 κ.ο.κ.). Η προσαύξηση μπορεί να είναι από 10 ευρώ για τις χαμηλές κλίμακες μέχρι 70 ευρώ στη μηνιαία σύνταξη για τις μεγαλύτερες στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση. Οι κλίμακες δεν συμπληρώνονται με τους επιδοτούμενους χρόνους, όμως μπορούν να συμπληρωθούν με εξαγορά του στρατού ή των άλλων πλασματικών με εξαγορά του ν. 3996/2011.

Συγκεκριμένα ο/η ασφαλισμένoς/η μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης, χωρίς να σταματήσει την εργασία προσκομίζοντας τη σχετική διακοπή, αλλά μπορεί να δηλώνει ότι συνεχίζει απασχολούμενος.

Τα ένσημα που θα κολλήσει για αυτήν την περίοδο θα του προσαυξήσουν κανονικά τη σύνταξη. Επιπρόσθετα από τα ποσά της σύνταξης (που πρέπει να πάρει) θα λάβει κανονικά 770 ευρώ μηνιαίως και το υπόλοιπο ποσό της ονομαστικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Οι 3.600 ημέρες στα βαρέα

Οι ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα διακιούνται πλήρη σύνταξη. Τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες διαμορφώνονται από τα 55 μέχρι τα 62 και για τους άνδρες στα 62 (ανάλογα με το έτος θεμελίωσης). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί για τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας στο να υπάρχουν 1.000 ένσημα στην κατηγορία των βαρέων την τελευταία 13ετία πριν από την αίτηση.

Η καταμέτρηση ξεκινά από το τελευταίο έτος πριν από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης. Εφόσον δεν υπάρχουν συμπληρωμένα ένσημα, μπορούν να συμπληρωθούν μόνο με πραγματική ασφάλιση στα βαρέα.

Αντίστοιχα στην περίπτωση συνταξιοδότησης με το ίδιο καθεστώς αλλά με οικοδομικά ένσημα και όριο ηλικίας το 60ο απαιτούνται 500 ένσημα οικοδομικά την τελευταία 13ετία. Εφόσον δεν συμπληρώνονται και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει η συμπλήρωση να γίνει με πραγματική ασφάλιση.

Ειδικά για τους άνδρες των βαρέων και των οικοδομικών, το σύνολο των 4.500 δεν μπορεί να συμπληρωθεί με εξαγορές πλασματικών.

Μόνο με πραγματική ασφάλιση και εργασία ή με αυτασφάλιση ή με 200 ημέρες από επιδοτούμενη ανεργία του ΟΑΕΔ εντός της 10ετίας.

Παράδειγμα:

Για παράδειγμα ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες ασφάλισης και είναι σήμερα 62 ετών. Είναι άνεργος τα τελευταία 6 έτη, πλην όμως έχει 4.100 ένσημα στα βαρέα. Η τελευταία απασχόλησή του στα βαρέα ήταν το 2002. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

Απάντηση: Ο ασφαλισμένος του παραδείγματος δεν μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί. Θα λάβει σύνταξη στα 67.

Τέλος να σημειωθεί πως για όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 η συνταξιοδότηση στα βαρέα είναι στα 62 με συνολικά όμως 3.375 ημέρες ασφάλισης στο ειδικό αυτό καθεστώς (εκ των οποίων 1.000 την τελευταία 13ετία).

Διασφάλιση της σύνταξης σε περίπτωση μείωσης μισθού

Μι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πρόκειται να αποχωρήσουν σε βάθος χρόνου 5ετίας δεν κινδυνεύουν να απολέσουν το παραμικρό από τη σύνταξή τους ακόμη και στην περίπτωση μεγάλης περικοπής των αποδοχών τους.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση την καλύτερη 5ετία την τελευταία 10ετία πριν από την αίτηση με συνέπεια ακόμη και σε μεγάλες μειώσεις των αποδοχών να χρησιμοποιούνται τα «καλά» μισθολογικά έτη. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

Ερώτηση: Μισθωτός έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 11.100 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον στην ηλικία των 59 ετών που συμπληρώνει το 2016. Από το 2011 οι αποδοχές του από 3.000 ευρώ έχουν πέσει στα 1.600. Πώς θα διαμορφωθεί η σύνταξή του;

Απάντηση: Ο ασφαλισμένος του παραδείγματος θα συνταξιοδοτηθεί το 2016. Για τον υπολογισμό της σύνταξής του θα χρησιμοποιηθεί η 10ετία από το 2006 μέχρι το 2015. Η καλύτερη 5ετία θα είναι από το 2006 έως το 2010. Ετσι σε κάθε περίπτωση θα καταταγεί στην 28η ασφαλιστική κλάση (ανώτατη) χωρίς να υποστεί (συνταξιοδοτικά) κάποια συνέπεια από τη μείωση των αποδοχών. Βέβαια η αποζημίωσή του θα υπολογιστεί με τις νέες αποδοχές.

Ερώτηση: Ασφαλισμένη έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 με 5.500 ημέρες και ανήλικο τέκνο. Είναι σήμερα 51 ετών και εργάζεται περιστασιακά τα τελευταία 2 έτη. Μέχρι το 2012 είχε αποδοχές της τάξης των 1.600 ευρώ μεικτά. Εκτοτε έχει εργαστεί μόνο περιστασιακά, ενώ πλέον μπορεί να εργαστεί και μόνιμα, όμως με τον κατώτατο μισθό. Τι τη συμφέρει να κάνει;

Απάντηση: Η εργαζόμενη του παραδείγματος μπορεί να επιλέξει να αποχωρήσει στα 50 με μειωμένη σύνταξη ή στα 55 με πλήρη. Αν επιλέξει τη συνταξιοδότηση στα 55 με την πλήρη -που είναι και η συμφέρουσα επιλογή- τότε το ποσό θα υπολογιστεί με την καλή 5ετία των αποδοχών της από το 2008 μέχρι το 2012. Εάν εργαστεί και το 2019 κι έπειτα, η ασφαλιστική κλάση στην οποία κατατάσσεται θα αρχίσει να φθίνει και να λαμβάνει μικρότερη σύνταξη. Η καλύτερη επιλογή είναι η συνταξιοδότηση στα 55.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.