Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67 *** Ποιοι θα πάρουν εφάπαξ έως το τέλος του χρόνου

Δεκατρείς κατηγορίες ανδρών ασφαλισμένων μπορούν να αποφύγουν τα 67 και να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου στη σύνταξη.

Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος αλλά και τον αριθμό των απαιτούμενων ενσήμων. Μία σειρά διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας δίνει τη δυνατότητα εξόδου στη σύνταξη ακόμα και σε πενηντάρηδες. Ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για τριτέκνους, γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο αλλά και εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι ρυθμίσεις:

«Παράθυρα» για ταχύτερη συνταξιοδότηση υπάρχουν στο Δημόσιο, στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) αλλά και στο ΕΤΑΑ (ανεξάρτητα απασχολούμενοι). Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, που θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία, ενώ οι προϋποθέσεις εξόδου τροποποιούνται ανάλογα με τον χρόνο που κλειδώνει το δικαίωμα.

Για το 2010 απαιτούνται συνολικά 35 έτη και το 58ο έτος. Για θεμελίωση το 2011 η «έξοδος» γίνεται με 36 έτη και το 58ο έτος. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2012 η σύνταξη θα καταβληθεί με 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μπορούν να βγουν στη σύνταξη ανάλογα με το έτος θεμελίωσης ακόμα και στα 55 χρόνια
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μπορούν να βγουν στη σύνταξη ανάλογα με το έτος θεμελίωσης ακόμα και στα 55 χρόνια

2. Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης για μειωμένη ή πλήρη. Σε περίπτωση που η συμπλήρωση της 25ετίας έγινε το 2010 καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 65.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011-2012, καθώς η έξοδος γίνεται με μειωμένα όρια ηλικίας. Ειδικότερα όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα το 2011 μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 56 και πλήρη στα 61, ενώ το 2012 τα όρια ηλικίας πάνε στα 58 και 61 αντίστοιχα.

3. Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.

Εάν συμπληρώσουν τις 10.500 ημέρες το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 58 με συνολικά 10.800 ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2012, σύνταξη καταβάλλεται στα 59 με σύνολο ενσήμων 11.100.

4. Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν την εν λόγω προϋπόθεση το 2010 μπορούν να πάρουν σε ηλικία 53 ετών μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη. Το 2011 το όριο ηλικίας είναι 53 ετών και 9 μηνών για τη μειωμένη και 55 ετών και 9 μηνών για την πλήρη. Για το 2012 μειωμένη δίνεται σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών και πλήρης σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών.

Το 2013 πλήρης δίνεται σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών (μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών) και φέτος σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών (μειωμένη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).

Προσοχή χρειάζεται καθώς για τη συνταξιοδότηση απαιτούνται 1.000 ημέρες στα βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία πριν από την αίτηση.

5. Ανδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2013. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 62 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν και τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία.

6. Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα. Οι μισθωτοί αυτής της κατηγορίας εφόσον συμπλήρωσαν 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62. Αν η συμπλήρωση γίνεται το 2011 τότε μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 63 ενώ για όσους φτάνουν τα 10.000 ένσημα το 2012 η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.

Ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ και ελεύθεροι επαγγελματίες

• Ανδρες στον ΟΑΕΕ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης. Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το όριο παραμένει στα 60 αλλά απαιτούνται συνολικά 37 έτη ασφάλισης.

• Ανδρες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης. Οσοι συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 60 ετών πλήρη. Το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το όριο παραμένει στα 60 με σύνολο ετών ασφάλισης τα 37.

Tι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, πατέρες ανηλίκων και τρίτεκνους

Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67 χρόνια έχουν και οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Ανδρες στο Δημόσιο και στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και τραπεζών) με πρώτη ημέρα ασφάλισης μέχρι το τέλος του 1982. Εχουν «κλειδώσει» δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με 35 συνολικά έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας.

2. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών – ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992- με 35 έτη ασφάλισης. Οσοι συμπληρώνουν 35ετία το 2010, παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 58. Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 η «έξοδος» γίνεται στα 58 αλλά θα πρέπει να φτάσουν τα 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το δικαίωμα κλειδώνει με 35ετία αλλά σύνταξη καταβάλλεται όποτε συμπληρωθεί το 59ο έτος και συνολικά 37 έτη ασφάλισης.

3. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών.

4. Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και εφόσον το 2011 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλιση του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 20ετία συμπληρώνεται το 2011 (με συνολικά 21 έτη). Σε περίπτωση που η 20ετία συμπληρώνεται το 2012 απαιτούνται 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος της ηλικίας.

5. Ανδρες με ανήλικα παιδιά που συμπληρώνουν 25ετία στο Δημόσιο τη διετία 2011- 2012. Ισχύουν ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2011 το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 52ο έτος, ενώ το 2012 η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 55. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το δικαίωμα θεμελιώνεται με 25ετία και ανήλικο τέκνο, ενώ η πόρτα εξόδου ανοίγει όποτε συμπληρωθεί το όριο ηλικίας.

Για όσους συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν υπάρχει καμία ευνοϊκή ρύθμιση.

=======================================================================================================================

Ποιοι θα πάρουν εφάπαξ έως το τέλος του χρόνου:

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν εντός του 2013 και έλαβαν τη συνταξιοδοτική απόφαση έως το Φεβρουάριο του 2014, εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται στη λίστα των «τυχερών» που θα εισπράξουν το εφάπαξ έως το τέλος του χρόνου.

Υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται στις 11.500. Ωστόσο το πρόγραμμα απονομής του εφάπαξ για τους επόμενους μήνες του 2014 και τους πρώτους πέντε μήνες του 2015 θα οριστικοποιηθεί όταν εισρεύσει στο ταμείο πρόνοιας η έκτακτη χρηματοδότηση των 260 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο υπολογίζονται να εισπράξουν το εφάπαξ περίπου 2.500 δικαιούχοι. Πάντως, το ταμείο πρόνοιας για να ανταποκριθεί χωρίς προβλήματα στο πρόγραμμα καταβολής των εφάπαξ έχει ζητήσει επιπλέον 10 εκατ. ευρώ.

Στα ταμεία πρόνοιας των ΔΕΚΟ (ΤΕΑΥΤΕΚΩ) θα διατεθούν 25 εκατ. ευρώ, στο ταμείο πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα και του εμπορικού ναυτικού θα δοθούν 50 εκατ.ευρώ ενώ περίπου 70 εκατ. θα απορροφήσει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, που δεν έχει καταβάλει ούτε ένα μέρισμα από το Σεπτέμβριο του 2012.

Συνολικά, από το υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιευθεί κονδύλι 420 εκατ. ευρώ για να ενισχυθούν οι φορείς πρόνοιας προκειμένου να καταβάλουν τις καθυστερούμενες παροχές πριν τις δραματικές περικοπές που αναμένονται εντός του 2015.

Τα εφάπαξ που θα καταβληθούν θα ανέρχονται σε 25.000 ευρώ για υπάλληλο με 25 χρόνια υπηρεσίας και πτυχίο και στις 39.500 ευρώ για υπάλληλο με 35 χρόνια υπηρεσίας και πτυχίο.

Ωστόσο η εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου, ο οποίος θα ισχύσει για όσους αποχώρησαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013, θα επιφέρει ανατροπές. Για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ θα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα των ταμείων, καθώς ο αριθμός των υπαλλήλων που αποχωρούν κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τα εφάπαξ που χορηγήθηκαν κατά τη διετία 2012 έως 2014, ήταν κατά 166% περισσότερα από εκείνα τα οποία χορηγήθηκαν από 2009 έως το 2011, ενώ σημαντικά αυξημένο, κατά 119%, ήταν και το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους.

Ειδικότερα για το 2014, εκτιμάται ότι θα έχουν δοθεί 31.450 εφάπαξ.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67 *** Ποιοι θα πάρουν εφάπαξ έως το τέλος του χρόνου

 1. Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να κατοχυρώσουν σύνταξη στα 58

  Σύνταξη στα 58 μπορούν να θεμελιώσουν 15 κατηγορίες ασφαλισμένων από Δημόσιο, ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, καθώς και από το Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), αξιοποιώντας τις ευνοϊκές προϋποθέσεις αλλά και 10 τουλάχιστον «παράθυρα» της νομοθεσίας.

  Σύνταξη στα 58 μπορούν να κατοχυρώσουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από το 1993) με 35 ως 37 ασφάλισης.

  Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο σεε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν και με λιγότερα έτη, παίρνοντας μειωμένη σύνταξη. Σε ορισμένους φορείς μάλιστα (Ταμεία Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, υπάλληλοι πρακτορείων Τύπου, εφημεριδοπώλες) το όριο ηλικίας για σύνταξη με 35ετία είναι στα 55.

  Για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων η αποχώρηση γίνεται με δύο τρόπους:

  1. Με θεμελίωση, δηλαδή με συμπληρωμένο φέτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και το συνολικό χρόνο ασφάλισης.
  2. Με κατοχύρωση, δηλαδή με συμπληρωμένο ως το 2012, τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης που επιτρέπει την έξοδο στα 55-58-59. Εδώ βοηθούν τα πλασματικά έτη καθώς οι εργαζόμενοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μπορούν να προσθέτουν στον πραγματικό χρόνο ασφάλισης ως και 5 χρόνια. Στο Δημόσιο τα πλασματικά διπλασιάζονται και φτάνουν μέχρι και τα 10 έτη.

  Οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης – θεμελίωσης διαφέρουν ανά Ταμείο, και για παράδειγμα:

  • Στο Δημόσιο όσοι συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 θεωρούνται ταυτόχρονα ότι έχουν και θεμελιωμένο δικαίωμα εξόδου, δηλαδή κλειδώνουν σύνταξη με 35ετία στα 58 αλλά και με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας. Οσοι συμπληρώνουν την 25ετία μέσα στο 2011 και το 2012 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη στα 58 ή στα 59 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 και 37 έτη, αντίστοιχα.
  • Στα ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΙΚΑ και για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ υπάρχει η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 35ετία ως το 2012 που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι για να φύγουν στα 58 ή στα 59 θα πρέπει από το σύνολο των ετών ασφάλισης τα 35 έτη ή οι 10.500 ημέρες να υπάρχουν ως το 2012.

  Με βάση τα παραπάνω, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε 2 βασικούς κανόνες:

  1. Οσοι συμπληρώνουν φέτος το 58ο ή το 59ο έτος χωρίς όμως να έχουν και τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη έτσι ώστε να συμπληρώνουν 35 ως 37 έτη και να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Τα πλασματικά έτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το 2010, το 2011 και το 2012.
 2. Ασφαλισμένοι του Δημοσίου και των ειδικών ταμείων (ΔΕΚΟ, τράπεζες κ.ά.) οι οποίοι έχουν φέτος το συνολικό χρόνο ασφάλισης (35-37 έτη) αλλά συμπληρώνουν το 58ο έτος το 2015 μπορούν επίσης να «κλειδώσουν» τη σύνταξη εντός του, επιλέγοντας τη συνταξιοδότηση με αναστολή, δηλαδή την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης εντός του 2014 και τη λήψη της σύνταξης το 2015 με τη συμπλήρωση του 58ου ή του 59ου έτους.

 3. Με την έκδοση της απόφασης προσδιορίζεται το ποσό που θα λάβουν μόλις συμπληρώσουν και το όριο ηλικίας. Ετσι, δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν το 2015 ως προς τον υπολογισμό των συντάξεων. Η «συνταξιοδότηση με αναστολή» δεν ισχύει στο ΙΚΑ ούτε στα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων.

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.