Ποιοι έχουν «κλειδώσει» δικαίωμα συνταξιοδότησης – Τι ισχύει ανά Ταμείο

Παρά το νέο κύμα ανησυχίας που δημιούργησε στους ασφαλισμένους η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου και το email Βαρουφάκη που θέτει ξανά, εντός διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να ανησυχούν περίπου 150.000 ασφαλισμένοι που έως το 2012 έχουν πιάσει τόσο τα απαιτούμενα κάθε φορά έτη ασφάλισης, όσο και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, η οποία βέβαια μπορεί να είναι σημαντικά μειωμένη, καθώς για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ισχύει το «πέναλτι» του -6% για κάθε έτος με τη μείωση να φθάνει έως και το 30%.
Μικρότερη, -4,5% το χρόνο, είναι η μείωση στο δημόσιο, για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

 

 

Χοντρικά, υπάρχουν ομάδες ασφαλισμένων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα είτε συμπληρώνοντας 35ετία, είτε κλειδώνοντας 25ετία στο δημόσιο. Κερδισμένοι είναι -υπό προϋποθέσεις- οι ασφαλισμένοι πριν από το 1993, ενώ ειδικά καθεστώτα ισχύουν για τα ειδικά ταμεία.

Αναλυτικά:

Η 25ετία στο Δημόσιο

Στον δημόσιο τομέα, κλειδί θεωρείται η 25ετία, καθώς κλειδώνεται το δικαίωμα και η συνταξιοδότηση γίνεται στο κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο. Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

• Άνδρες με 25ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος και με μειωμένη στο 60ό.

• Άνδρες με 25 έτη ασφάλισης το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 61 ετών με πλήρη και 56 ετών με μειωμένη σύνταξη.

• Άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012 «φεύγουν» στο 63ο έτος με πλήρη και στο 58ο έτος με μειωμένη σύνταξη.

• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2010, συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και μειωμένη στο 55ο.

• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2011 συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 61 ετών με πλήρη και 56 ετών με μειωμένη σύνταξη.

• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 63 και με μειωμένη στα 58.

• Ασφαλισμένες που το 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25ετία, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώσουν το 50ο έτος ηλικίας.

• Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 52 ετών.

• Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικά καθεστώτα στα «ειδικά ταμεία» ΔΕΚΟ-τραπεζών

Διαφορετικά όρια για άνδρες, γυναίκες (χωρίς παιδιά ή με ενήλικα τέκνα) και μητέρες ανηλίκων ισχύουν στα πρώην ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

• Άνδρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 25ετία και συμπληρωμένο το 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Αν είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

• Γυναίκες που το 2010 είχαν 25ετία και το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 60ό.

• Γυναίκες που το 2011 είχαν 25ετία και το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 56ο. Το όριο για την πλήρη σύνταξη είναι το 61ο έτος.

• Γυναίκες που το 2012 είχαν 25ετία και το 55ο δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 57ο. Το όριο για πλήρη σύνταξη είναι στο 62ο έτος.

• Μητέρες ανηλίκων που ασφαλίστηκαν στα ειδικά ταμεία πριν από το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 17,5 έως 24,5 έτη ασφάλισης ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στο 50ό έτος.

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 25ετία. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος.

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25 έτη ασφάλισης. Μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη σύνταξη και 52 ετών με πλήρη σύνταξη.

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25ετία. Η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 53 ετών με μειωμένη σύνταξη και 55 ετών με πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι πριν από το 1993 στο ΙΚΑ

Κοινό καθεστώς συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ισχύει για όσους πρώτη φορά ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62.

• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011, στα 63 τους μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη.

• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012 παίρνουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.

• Άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη, ενώ μπορούν να λάβουν μειωμένη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος.

• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη στο 57ο έτος και μειωμένη στο 55ο.

• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη με συνολικά 10.400 ένσημα.

• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη με 10.800 ένσημα.

• Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 55ο έτος και μειωμένη στο 50ό.

• Μητέρες το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 57ο έτος και μειωμένη στο 52ο.

• Μητέρες που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στo 60ό έτος με πλήρη σύνταξη ή στο 55ο με μειωμένη.

Η 35ετία

Η πόρτα της συνταξιοδότησης μπορεί να ανοίξει για ασφαλισμένους μετά το 1983 στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία αλλά και το σύνολο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Ασφαλισμένοι με 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 εφόσον είναι ήδη 58 ετών.

• Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν όποτε συμπληρώσουν το 58ο έτος και συνολικά 36 έτη ασφάλισης.

• Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται στα 59 με συνολικά 39 έτη ασφάλισης. Όσοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 αποχωρούν με 40 έτη δουλειάς σε ηλικίας 62 ετών.

5 σκέψεις σχετικά με το “Ποιοι έχουν «κλειδώσει» δικαίωμα συνταξιοδότησης – Τι ισχύει ανά Ταμείο

 1. Ολική ανατροπή στα εφάπαξ 17 φορέων και Ταμείων

  Ολική ανατροπή έρχεται στα εφάπαξ 17 φορέων και Ταμείων Πρόνοιας, Δημοσίου, ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα, καθώς η απόφαση στην οποία καταλήγει το υπουργείο Εργασίας είναι η πλήρης κατάργηση του μαθηματικού τύπου και η μετατροπή του βοηθήματος σε έντοκη επιστροφή των εισφορών που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

  Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο για βάση για την έντοκη επιστροφή των εισφορών θα χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο αναφοράς της Τραπέζης της Ελλάδος βάσει του οποίου θα αναπροσαρμόζονται οι εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι για το εφάπαξ από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της ασφάλισής τους.

  Οι μειώσεις δεν αποφεύγονται με το νέο σύστημα, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μη δημιουργούνται ελλείμματα, πλην όμως δεν θα είναι της τάξης του 45% ως και 60% που θα προκαλούσε η εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου, αλλά κατά πολύ μικρότερες.

  Το πράσινο φως άναψε χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας υπό το γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Ρωμανιά με αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη και αφού τις προηγούμενες μέρες είχαν εξεταστεί και εν τέλει απερρίφθησαν οι επιμέρους προτάσεις και οι εισηγήσεις που υποβλήθηκαν.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Πώς θα υπολογίζεται το εφάπαξ

  Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού στα εφάπαξ, προκειμένου να μη γίνουν μειώσεις,

  Βάσει των όσων σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές και οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για μεγαλύτερη χρονική περίοδο (π.χ. την τελευταία επταετία ή οκταετία, αντί της πενταετίας στο Δημόσιο).

  «Έχουμε ήδη δρομολογήσει αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου ώστε να μη γίνουν οι δραματικές μειώσεις κατά 30% – 80% που είχαν προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση», ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου.

  Όπως αναφέρει και η Ημερησία την αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού εξετάζει ειδική ομάδα με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργο Ρωμανιά, με δεδομένη την κυβερνητική δέσμευση για κατάργηση του νόμου που προβλέπει την εφαρμογή μαθηματικού τύπου και του δείκτη βιωσιμότητας.

  Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί πως για την αποφυγή νέων μειώσεων, ωστόσο, πολλά Ταμεία -και κυρίως το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων στο οποίο εκκρεμεί η καταβολή 28.000 εφάπαξ- θα χρειαστούν πρόσθετη κρατική επιχορήγηση, καθώς δεν υπάρχουν αποθεματικά και οι ετήσιες εισφορές των «εν ενεργεία» δεν επαρκούν για να «καλύψουν» όλες τις πληρωμές στους δικαιούχους.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. Στον «πάγο» 28.000 εφάπαξ του Δημοσίου

  Δεν έχει «παγώσει» μόνο η ρήτρα «μηδενικού ελλείμματος» στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), την οποία έχει αναστείλει άτυπα η κυβέρνηση, αλλά και τα εφάπαξ που αυτό το ταμείο δίνει. «Θύματα» αυτού του «παγώματος» είναι οι 28.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και θα πρέπει να περιμένουν μερικούς ακόμα μήνες για να λάβουν όσα δικαιούνται.

  Και αυτό γιατί λείπουν ακόμα τουλάχιστον … 435 εκατ. ευρώ, για να μην μειωθούν τα εφάπαξ των 28.000 δικαιούχων, όπως προβλέπει η κυβερνητική δέσμευση. Λείπει, όμως, πριν από αυτό το ποσό που αγγίζει το μισό δισ. ευρώ και η νομοθεσία εκείνη που θα αναστείλει και τυπικά τη ρήτρα «μηδενικού ελλείμμματος», αντικαθιστώντας την με ένα άλλο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ που δεν θα τα μειώνει (τα εφάπαξ) κάτω από τα 28.500 ευρώ που φτάνουν κατά μέσο όρο σήμερα.

  Αντίθετα όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2013, εκ των οποίων έχουν μείνει στην «ουρά» για να πάρουν το εφάπαξ τους γύρω στους 2000, θα λάβουν, εκτός απροόπτου, το εφάπαξ τους στο ακέραιο δηλαδή γύρω στα 28.500 ευρώ (κατά μέσο όρο) έως τα μέσα Μαΐου του 2015, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το ΤΠΔΥ.

  Όσοι, όμως, συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και έπειτα, θα πρέπει να περιμένουν –αδιευκρίνιστο ακόμα μέχρι πότε ακριβώς- το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ τους. Και αυτό γιατί ο ισχύων τρόπος, δηλαδή εκείνος που υπακούει στην ύπαρξη «μηδενικού ελλείμματος» στο ΤΠΔΥ τελεί υπό άτυπη, ακόμα, αναστολή από το νέο αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρη Στρατούλη.

  Ο Δ. Στρατούλης έχει δεσμευτεί πως θα αναστείλει και τυπικά, δηλαδή με την ψήφιση σχετικού νόμου, την ισχύ της ρήτρας εκείνης που αφορά τα ταμεία πρόνοιας και προβλέπει πως οι παροχές που θα δίνονται κάθε χρόνο θα καθορίζονται από τις εισφορές που θα εισπράττονται τον προηγούμενο, έτσι να υπάρχει «μηδενικό έλλειμμα» (σ.σ. ρήτρα «μηδενικού ελλείμματος»).

  Αν ίσχυε αυτή η ρήτρα, αναφέρουν στελέχη του ΤΠΔΥ στο Capital.gr τα εφάπαξ που θα έδινε το ΤΠΔΥ για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013, θα έπρεπε να ήταν κατά τουλάχιστον 30% μικρότερα από εκείνα που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2013.

  Για να μη γίνει αυτό, ο Δ. Στρατούλης έχει συστήσει μία ειδική ομάδα εργασίας υπό το γενικό γραμματέα κοινωνικής ασφάλισης, Γιώργο Ρωμανιά η οποία στόχο έχει να βρει εκείνο τον τρόπο υπολογισμού ο οποίος δεν θα φέρει «καμία μείωση» στα εφάπαξ του Δημοσίου. Ωστόσο, όπως παραδέχονται από το ΤΠΔΥ, το πρόβλημα δεν είναι ο … τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, αλλά ο τρόπος χρηματοδότησης του. Αυτή στιγμή, το ΤΠΔΥ έχει στα αποθεματικά του 120 εκατ. ευρώ. Τα 60 εκατ. ευρώ εξ αυτών θα πάνε για να εξυπηρετήσουν τις 2000 εκκρεμή εφάπαξ όσων συνταξιοδοτήθηκαν προ της 31ης Αυγούστου 2013. Μένουν, δηλαδή άλλα μόλις 60 εκατ. ευρώ μαζί και άλλα 305 εκατ. ευρώ τα οποία θα εισπραχθούν, όμως, μέχρι τέλος του 2015 για να ικανοποιήσουν 28.000 εκκρεμή – από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι σήμερα- εφάπαξ.

  Ωστόσο, η ικανοποίηση 28.000 εφάπαξ τα περισσότερα εκ των οποίων εκκρεμούν ήδη πάνω από 1 ½ χρόνο- θα απαιτούσε σχεδόν 800 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, λείπουν από το ΤΠΔΥ 435 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν αναμένεται να εισρεύσουν στο σύνολό τους από ασφαλιστικές εισφορές πριν τα μέσα του… 2016, δηλαδή σε πάνω από ένα χρόνο από σήμερα.

  Στο μεταξύ, σενάρια τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ διοίκησης του ΤΠΔΥ και Υπ. Εργασίας για μείωση 9% στα εφάπαξ ή για συγχώνευση του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του ΤΠΔΥ δεν φαίνεται, για την ώρα τουλάχιστον, να ευδοκιμούν.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 4. Μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο οι πληρωμές 52.293 εφάπαξ

  Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η λίστα αναμονής για το εφάπαξ, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ταμείων πρόνοιας, που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, 52.293 ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο, το ΙΚΑ, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες, περιμένουν να πληρωθούν το εφάπαξ.

  Από το σύνολο των δικαιούχων:

  • Οι 40.700 περιμένουν εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως αναφέρεται σε απόφαση του υπουργείου Εργασίας, με την οποία εγκρίθηκα υπερωρίες, για να διεκπεραιωθούν οι 40.700 αιτήσεις.
  • Οι 8.843 δικαιούχοι προέρχονται από τους τομείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

  • Οι 2.750 ασφαλισμένοι περιμένουν εφάπαξ από το ταμείο πρόνοιας των ΔΕΚΟ και τραπεζών.

  • Το 92% των δικαιούχων έχει συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και, ως εκ τούτου, «εμπίπτει» στο νόμο που προβλέπει ότι για όσους αποχωρούν με σύνταξη από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά το εφάπαξ θα είναι ανάλογο με το πλήθος των αιτήσεων που θα μπορεί να πληρώνει το κάθε Ταμείο. Ο χρόνος πληρωμής θα ξεκινήσει πιθανότατα μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο, αν και οι εκλογές είναι πιθανό να πάνε ακόμη πιο πίσω τις αρχικές ημερομηνίες.

  Σύμφωνα με το νόμο, το τελικό ποσό θα καθοριστεί:

  • Αφού υπολογιστούν τα ταμειακά διαθέσιμα.

  • Αφού υπολογιστεί πόσο στοιχίζουν όλα τα εφάπαξ που είναι σε αναμονή κάθε χρόνο.

  • Αφού υπολογιστεί το ποσό που μπορεί να πληρωθεί μέσα στο έτος, ώστε ο τελικός λογαριασμός να είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή τα εφάπαξ που θα πληρωθούν, να μην υπερβαίνουν τα έσοδα του Ταμείου και να μην υπάρχει καθόλου έλλειμμα.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 5. Ξεμπλοκάρει το πρόγραμμα για 32.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

  Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, για την απασχόληση 32.433 ανέργων σε δήμους όλης της χώρας. Στο νόμο που ψηφίστηκε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και συγκεκριμένα στο άρθρο 42, προβλέπεται αύξηση κατά 1,1% στις αμοιβές των ανέργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτός ήταν και ο λόγος για τη μικρή, νέα καθυστέρηση στην προκήρυξη του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.

  Συγκεκριμένα, ενώ με βάση το νόμο του περασμένου καλοκαιριού, καταργήθηκε η εισφορά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, της τάξης του 1,1%, στο πρόγραμμα δεν είχε προβλεφθεί η αύξηση στο μισθό, με αποτέλεσμα να «περισσεύουν» πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ.

  Η λύση δόθηκε με το άρθρο 42 του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, βάσει του οποίου οι καθαρές αμοιβές ορίζονται σε 19,81 ευρώ ημερησίως (αντί 19,6 ευρώ) και όχι μεγαλύτερες από 495,25 ευρώ (αντί 490 ευρώ) μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25ετών και άνω. Αντίστοιχα, για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών, οι καθαρές αμοιβές ορίζονται σε 17,27 ευρώ ημερησίως (αντί 17,1 ευρώ) και όχι μεγαλύτερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως (αντί των 427 ευρώ).

  Πλέον, αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ανέργους, ώστε να καταρτιστεί ο Πίνακας Κατάταξης. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.

  Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην έκδοση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

  Θα ακολουθήσει η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

  Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.