Αιτήσεις-εξπρές για 1.526 θέσεις σε ΟΤΑ, ΕΛΤΑ, μουσεία, νοσοκομεία, ΕΛΓΟ, ΔΕΗ

Αιτήσεις-εξπρές για 1.526 θέσεις σε ΟΤΑ, ΕΛΤΑ, μουσεία, νοσοκομεία, ΕΛΓΟ, ΔΕΗ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες αιτήσεων για 1.526 μόνιμους και εποχικούς στο Δημόσιο. Από τους διαγωνισμούς που «τρέχουν» μέσα στον Νοέμβριο ξεχωρίζουν η 4Κ/2015 προκήρυξη για 226 μόνιμους ΠΕ και ΥΕ και η 5Κ/2015 για 690 μόνιμους ΔΕ και ΤΕ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για τους εποχικούς διαγωνισμούς σε δήμους, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ και σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, διανομείς, τεχνικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μάγειρες κ.ά.

89 εποχικοί εργάτες στο Δήμο Λάρισας-Αιτήσεις έως τις 9 Νοεμβρίου

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Λάρισας. Αναλυτικά θα ενισχυθεί με ογδόντα εννιά (89) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Για να κάνουν αίτηση στην προκήρυξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα Εποχικού (ΣΟΧ) – Διαγωνισμών Φορέων τη διαδρομή: Εντυπα αιτήσεων, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα Εποχικού – Διαγωνισμών Φορέων – μέσω της διαδρομής: Εντυπα αιτήσεων (ΣΟΧ).

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ιωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Αναστασίου Αθανάσιου και κ. Αναστασίου Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2413 500244, 2413 500243). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


70 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Δέλτα

Οκτάμηνες συμβάσεις θα υπογράψουν 70 νέοι υπάλληλοι στο Δήμο Δέλτα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 1 ΤΕ Μηχανολόγος Οχημάτων, 2 ΔΕ Χειριστές Αγροτικού Ελκυστήρα, 3 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων, 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 3 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικού Μηχανήματος (καλαθοφόρου), 2 ΔΕ Χειριστές Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή (τύπου JCB), 2 ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι, 22 ΥΕ Εργάτες/τριες Γενικών Καθηκόντων και 30 ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 57400, Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας 2313300502 και 2313300546). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

27 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ. του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «Δήμητρα» ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ως εξής: ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων (ΠΕ Γεωπόνος 5, ΔΕ Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος 2), ΕΠΑ.Σ. Λάρισας (ΠΕ Γεωπόνος 4, ΤΕ Τεχν. Γεωργικών Μηχανημάτων 1, ΔΕ Τεχνίτης Αγροτικών Μηχανημάτων 2), ΕΠΑ.Σ. Συγγρού (ΠΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής 2), ΕΠΑ.Σ. Νεμέας (ΠΕ Χημικός-Οινολόγος 1, ΤΕ Οινολόγος 1, ΠΕ Γεωπόνος 1, ΠΕ Μηχανολόγος 1, ΠΕ Πληροφορικής 1), ΕΠΑ.Σ. Κρήτης (ΠΕ Γεωπόνος 3, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας 1), ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας (ΔΕ Ξυλογλύπτης 1, ΠΕ Καλλιτεχνικών 1). Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elgo.gr.

Δύο προκηρύξεις για 916 μόνιμους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας-Αιτήσεις έως την 1η Δεκεμβρίου

Ολο τον Νοέμβριο θα δέχεται αιτήσεις το ΑΣΕΠ για 916 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει μέσω δύο προκηρύξεων, της 4Κ/2015 και της 5Κ/2015. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 125 από την κατηγορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 374 από την κατηγορία της τεχνολογικής, 316 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 101 υποψήφιοι θα από την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω κι αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 1 Δεκεμβρίου 2015 για την προκήρυξη της 5Κ/2015 και έως τις 16 Νοεμβρίου για την προκήρυξη της 4Κ/2015. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.

6 σκέψεις σχετικά με το “Αιτήσεις-εξπρές για 1.526 θέσεις σε ΟΤΑ, ΕΛΤΑ, μουσεία, νοσοκομεία, ΕΛΓΟ, ΔΕΗ

 1. ΕΛΤΑ: 18 προσλήψεις σε Άρτα, Ιωάννινα και Κέρκυρα Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18) ατόμων [επτά (7) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ
  —————————————————————————

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εννέα (9) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ], ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 217 Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 2 219 Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 2 222 Κεντρικό Κατάστημα Κέρκυρας Κέρκυρα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1 330 Ταχυδρομικό Κατάστημα Λευκίμμης Κέρκυρα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1 331 Ταχυδρομικό Κατάστημα Τζάβρου Κέρκυρα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 216 Ταχυδρομικό Κατάστημα Μετσόβου Μέτσοβο ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1 323 Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 6 335 Μονάδα Διανομής Άρτας Άρτα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1 337 Μονάδα Διανομής Κέρκυρας Κέρκυρα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1 415 Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6 μήνες Πλήρους απασχόλησης 2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, για τον υποψήφιο ο οποίος έχει απασχοληθεί στα ΕΛΤΑ, στην οποία να δηλώνει την τελευταία του απασχόληση στα ΕΛΤΑ καθώς και το συνολικό χρόνο απασχόλησης στα ΕΛΤΑ με βάση υπολογισμού την πρώτη σύμβαση που καταρτίσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/19-7-2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/τ.Α/19-07-2004). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (από 09.00 έως 14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα : Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 – 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 28698 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Β. Ζδράβου • Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου & Νάξου – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 43059 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Π. Αυγέρη Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών – 440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 40307 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Χ. Παντούλα • Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 – 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ: 26560 41245 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κας Γ. Θεοδώρου • Μονάδα Διανομής Άρτας, Αρισταγόρα 4 – 471 00 ΑΡΤΑ, τηλ: 26810 71015 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Π. Μανιφάβα • Κεντρικό Κατάστημα Κέρκυρας, Λ. Αλεξάνδρας 26 – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610 27861 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Δ. Παπαβλασόπουλου Κατάστημα Λευκίμμης, Τ. Καλογεροπούλου 4 – 490 80 ΛΕΥΚΙΜΜΗ, τηλ: 26620 22355 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την α
  ακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Α. Κουλούρη • Κατάστημα Τζάβρου, Ε.Ο. Κέρκυρας-Δασιάς – 490 83 ΤΖΑΒΡΟΣ, τηλ: 26610 80113 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Χρ. Γαστεράτου Μονάδα Διανομής Κέρκυρας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας-Πέλεκα – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610 82265 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2015, υπόψη κ. Κ. Μανιατόπουλου Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκει και θα την υποβάλει σε ένα από τα ανωτέρω καταστήματα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας των ΕΛΤΑ, στα καταστήματα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών και των Μονάδων Ταχυδρομικών Λειτουργιών των ΕΛΤΑ, που θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ >>>

  https://diavgeia.gov.gr/doc/648%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%A12-8%CE%98%CE%93?inline=true

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. 29 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ στο Ηράκλειο
  =============================

  Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων (19 ΔΕ Διανομέων, 5 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 3 ΔΕ Οδηγών και 2 ΥΕ Διαμετακομιστών) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε. στο Νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 200 Ε.Μ.Π. Ηρακλείου Ηράκλειο ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 4 201 Κ. Κατάστημα Ηρακλείου Ηράκλειο ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 1 202 Κατάστημα Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχώρι ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 1 203 Κατάστημα Λιμ. Χερσ/σου Λιμ. Χερσ/σου ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 1 204 Ε.Μ.Π Ηρακλείου Ηράκλειο ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 17 205 Ε.Μ.Π Ηρακλείου Ηράκλειο Δ. Ε. ΟΔΗΓΩΝ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 3 206 Ε.Μ.Π. Ηρακλείου Ηράκλειο ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 6μήνες (πλήρους απασχόλησης) 2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν: α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης, Δαιδάλου 36, Τ.Κ. 712 02 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 51 / 2015), υπόψη κας Βλαχάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810 302840, 2810 302844, 2810 302863) β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα παραπάνω αναφερόμενα Καταστήματα που προκηρύσσονται οι θέσεις (ώρες υποβολής 08.30¬13.30). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα ΕΛΤΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, στα καταστήματα της υπηρεσίας μας που θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας, στα Καταστήματα π
  ου προκηρύσσονται οι θέσεις και στην Περιφ. Δ/νση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε Δ Ω >>>>
  ———————————————-

  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%99%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%9E%CE%9E4?inline=true

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. 17 θέσεις εργασίας διανομέων στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
  ==========================================

  Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης (Μονάδες Διανομής Θεσσαλονίκης) των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Μονάδες Διανομής Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 17 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, για τον υποψήφιο ο οποίος έχει απασχοληθεί στα ΕΛΤΑ, στην οποία να δηλώνει την τελευταία του απασχόληση στα ΕΛΤΑ καθώς και το συνολικό χρόνο απασχόλησης στα ΕΛΤΑ με βάση υπολογισμού την πρώτη σύμβαση που καταρτίσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/19-7-2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-07-2004). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν : α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 63/2015, υπ’όψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594. β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τέλος Συμμαχικής οδού (υπάρχει σχετική σηματοδότηση), Κέντρο Διαλογής ΕΛ.ΤΑ. (1ος όροφος, κ. Ιωάννης Μοσχάκης), ώρες υποβολής 08:30 – 13:30, τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης (Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης) των ΕΛΤΑ, στις Μονάδες Διανομής του Νομού Θεσσαλονίκης, στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτές εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στις ανωτέρω διε
  υθύνσεις, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 µαζί µε τα Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Βλέπε Παράρτηµα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός του παρακάτω αναφερόµενου χρονικού διαστήµατος δηλαδή από 06.11.2015 έως και 16.11.2015

  Η ΠΡΟΚΗΡΘΞΗ Ε Δ Ω >>>>>

  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A756%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A4%CE%A8%CE%9C?inline=true

  Αρέσει σε 1 άτομο

 4. 138 προσλήψεις σε δήμους. Δείτε που
  —————————————————-

  4/11/2015

  Στην έγκριση 138 θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Ιωάννης Μπαλάφας εγκρίνονται 18 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Δήμων Βύρωνα και Λεβαδέων.

  Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

  Επίσης υπεγράφη απόφαση για 120 συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Αμαρουσίου και Δήμου Σερρών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

  – See more at:

  http://airetos.gr/default.aspx?pageid=17057#sthash.XOwIk4k5.dpuf

  Αρέσει σε 1 άτομο

 5. 3 νέες θέσεις εργασίας: Ηράκλειο
  ===========================

  7/11/2015

  δουλειές σε Ηράκλειο
  ——————————
  Indeed Βρείτε θέσεις εργασίας όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε το app Indeed τώρα

  Βρέθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας
  Υπαλληλος για Συνεργείο καθαρισμού
  http://gr.indeed.com/rc/clk?jk=bde5ce20dd09c57d&from=ja&qd=iLSuOUzaIt4_zF-D-tScRXY4z0k7kFoTiNRFTN2wz4KWqqH7HYkmRR8RYVZ0AYROVZQfUV5Km13sgWTq7PTt4iPxBjq0O5SVeSRr9NYiGNFxZNdS3ONgaTBZMeg9zXAI&rd=fqiY8RJDvosIMzxD6v1HZV_MKnaSAFGAsD6kfERFt3g&tk=1a3g5psq91db39hr&alid=561d09e8e4b03a160a466174

  Ηράκλειο
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ καθαρισμού ζητεί κοπελα με σχετική εμπειρία για εργασία σε Νέο Ηράκλειο Αθηνα και γύρω
  xe.gr – 6 Νοε

  Chef
  http://gr.indeed.com/rc/clk?jk=ed043d95f19101c8&from=ja&qd=iLSuOUzaIt4_zF-D-tScRXY4z0k7kFoTiNRFTN2wz4KWqqH7HYkmRR8RYVZ0AYROVZQfUV5Km13sgWTq7PTt4iPxBjq0O5SVeSRr9NYiGNFxZNdS3ONgaTBZMeg9zXAI&rd=KaXlx5fp5X_mVf8_2PYUAl_MKnaSAFGAsD6kfERFt3g&tk=1a3g5psq91db39hr&alid=561d09e8e4b03a160a466174

  Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
  http://gr.indeed.com/rc/clk?jk=139cf07f945b1116&from=ja&qd=iLSuOUzaIt4_zF-D-tScRXY4z0k7kFoTiNRFTN2wz4KWqqH7HYkmRR8RYVZ0AYROVZQfUV5Km13sgWTq7PTt4iPxBjq0O5SVeSRr9NYiGNFxZNdS3ONgaTBZMeg9zXAI&rd=RRMkbfN5SGEtNzfo4rnQ3F_MKnaSAFGAsD6kfERFt3g&tk=1a3g5psq91db39hr&alid=561d09e8e4b03a160a466174

  Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά Chef Απαραίτητα Προσόντα: Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε All Inclusive ξενοδοχείο 4* ή 5* Απόφοιτος Σχολής
  skywalker.gr – 6 Νοε
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ
  Ηράκλειο
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση ΤΕΙ Από Λογιστικό γραφείο στο Νέο Ηράκλειο Αττικής ζητείται νέος με καλή χρήση υπολογιστή και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητό δίπλωμα
  xe.gr – 6 Νοε

  Αρέσει σε 1 άτομο

 6. 30+ νέες θέσεις εργασίας: Ηράκλειο
  Εισερχόμενα
  x

  Ειδοποίηση για εργασία από την Indeed
  9 Νοε (Πριν από 1 ημέρα)

  προς Εμένα

  Κατηγοριοποίηση αυτού του μηνύματος ως:Ενημερώσεις
  Να μην εμφανιστεί ξανά
  Indeed
  δουλειές σε Ηράκλειο
  Θέσεις εργασίας 1-30 από 33 νέες θέσεις εργασίας
  Σερβιτόροι / Σερβιτόρες – Ηράκλειο Κρήτης
  Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
  Το ξενοδοχείο Lato Boutique στη πόλη του Ηρακλείου Κρήτης ζητάει να προσλάβει άμεσα: Σερβιτόρους/Σερβιτόρες Απαραίτητα Προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία
  skywalker.gr – 8 Νοε
  Φύλαξη παιδιών
  Ηράκλειο
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ σε αναμονή σύνταξης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών είτε πρωινό ωράριο είτε απογευματινό, παραλαβή από σχολείο και μελέτη μαθημάτων, προτιμούνται
  xe.gr – 8 Νοε
  Baby sitter
  Ηράκλειο
  ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ 50 ΕΤΩΝ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΒΑΒΥ SITTER ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. .ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ. ., συζητήσιμη , 18:00
  xe.gr – 8 Νοε
  ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
  Ηράκλειο
  ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42 ετών, αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών στην οικία της (Ν. Ηράκλειο και γύρω περιοχές) από 40 ημερών – 6 ετών με πείρα και εμπιστοσύνη,
  xe.gr – 8 Νοε
  Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών
  Ηράκλειο
  ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, 55 ετών, μητέρα 3 παιδιών, ευχάριστη, υπομονετική, με αγάπη για τα παιδιά, καλλιεργημένη, πτυχιούχος ψυχοπαιδαγωγικής, οδηγός Ι. Χ.
  xe.gr – 8 Νοε
  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
  Ηράκλειο
  ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα μητέρα, μη καπνίστρια, αναλαμβάνει βοήθεια ηλικιωμένων (ψώνια, τράπεζες, επίσκεψη σε ιατρούς), συντροφιά, μεταφορά, εξασφάλιση των καθημερινών
  xe.gr – 8 Νοε
  Baby sitting
  Ηράκλειο
  ΕΛΛΗΝΙΔΑ μητέρα, μη καπνίστρια, αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών καθώς και τη μεταφορά τους, από και προς το σχολείο, περιοχή Νέο Ηράκλειο, τιμή 350€,
  xe.gr – 8 Νοε
  Υπευθυνος κυριος
  Ηράκλειο
  ΚΥΡΙΟΣ 40 χρ. παντρεμενος, με αθλητικο σωματοτυπο, εξαιρετικου χαρακτηρα, ζητα εργασια σε οικια για τη φυλαξη και συνοδια των παιδιων απο και προς το σχολειο
  xe.gr – 8 Νοε
  Ελληνίδα Καθηγήτρια
  Ηράκλειο
  ΕΛΛΗΝΊΔΑ Καθηγήτρια, Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών αναλαμβάνει φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών απογευματινές-βραδινές ώρες καθημερινά και
  xe.gr – 8 Νοε
  Γυμνάστρια
  Ηράκλειο
  ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται για personal studio στο Νέο Ηράκλειο, e-mail: staff@fitnesstraining
  xe.gr – 8 Νοε
  Θερμοπροσόψεις
  Ηράκλειο
  ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ πολυκατοικίες μονοκατοικίες αναλαμβάνονται στις καλύτερες τιμές, τιμή 30€ ,
  xe.gr – 8 Νοε
  Φυσικό Αέριο
  Ηράκλειο
  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ μελέτες & εγκαταστάσεις, μηχανολογικές ηλεκτρολογικές μελέτες αναλαμβάνονται από μηχανολόγο – μηχανικό, άμεσα οικονομικά, τιμή 150
  xe.gr – 8 Νοε
  Δακτυλογράφηση
  Ηράκλειο
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ κειμένων σε αρχαία (παλιά χειρόγραφα), νέα Ελληνική, Αγγλικά, Γαλλικά και Μαθηματικά, από 1,20 – 3
  xe.gr – 8 Νοε
  Δακτυλογραφήσεις
  Ηράκλειο
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ – επιμέλεια κειμένων αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από απόφοιτη πληροφορικής, τιμή 0,55€ – 0,60€, σε μεγάλο όγκο σελίδων η τιμή μπορεί να
  xe.gr – 8 Νοε
  Δακτυλογράφηση, διόρθωση ελλ.κειμένων
  Ηράκλειο
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ έμπειρη, γνώστης τυφλού συστήματος, αναλαμβάνει δακτυλογράφηση ελληνικών μονοτονικών κειμένων, διόρθωση και απομαγνητοφώνηση. Παράδοση μέσω e-
  xe.gr – 8 Νοε
  Γηροκομα
  Ηράκλειο
  ΚΥΡΙΑ 55 ετών από Γεωργία, σοβαρή, νόμιμη με χαρτιά, αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας ως εσωτερική ή
  xe.gr – 8 Νοε
  Κηπουρός
  Ηράκλειο
  ΕΛΛΗΝΑΣ αναλαμβάνει πάσης φύσεως κηπουρικές εργασίες, καθαρισμό αγροτεμαχίων και οικοπέδων, αποψιλώσεις κοινόχρηστων χώρων σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες,
  xe.gr – 8 Νοε
  Χημικός
  Ηράκλειο
  ΧΗΜΙΚΌΣ Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό στη βιοτεχνολογία αναζητά ανάλογη εργασία σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ή βιομηχανική μονάδα. Μερική εμπειρία
  xe.gr – 8 Νοε
  Μαραγκός
  Ηράκλειο
  ΜΑΡΑΓΚΟΣ – Επιπλοποιός για παντός είδους ξυλουργικές εργασίες (κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων κουζίνας, ντουλαπιών, πορτών, επισκευές & επιδιορθώσεις)
  xe.gr – 8 Νοε
  ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
  Ηράκλειο
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη διανομή διαφημιστικών εντύπων σε όλη την Αττική, τιμή 0,04€, συζητήσιμη , 09:00-14
  xe.gr – 8 Νοε
  Οικιακοί Βοηθοί
  Ηράκλειο
  ΓΥΝΑΙΚΑ από Βουλγαρία με προϋπηρεσία και συστάσεις αναλαμβάνει οικιακές εργασίες καθαριότητα, σίδερο, και φροντίδα ηλικιωμένων σε όλη τη Αττική, αμοιβή. …,
  xe.gr – 8 Νοε
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  AGAS Group – Ηράκλειο
  Μεγάλη Κατασκευαστική και Μελετητική Εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης ζητά Πολιτικό Μηχανικό με ακαδημαϊκή εκπαίδευση, για μόνιμη εργασία με προοπτικές.
  jobsite.gr – 8 Νοε
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  AGAS Group – Ηράκλειο
  Μεγάλη Κατασκευαστική και Μελετητική Εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης ζητά Αρχιτέκτων Μηχανικό, για μόνιμη εργασία με προοπτικές. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή
  jobsite.gr – 8 Νοε
  Λογιστής
  Ηράκλειο
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ – φοροτεχνικός με πολλά έτη προύπηρεσίας αναλαμβάνει φορολογικές δηλώσεις, τηρηση βιβλίων, μελέτες ΕΣΠΑ, συφέρουσες τιμές , 6988
  xe.gr – 8 Νοε
  Δακτυλογράφος με μεγάλη εμπειρία
  Ηράκλειο
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ έμπειρη αναλαμβάνει κείμενα ελληνικά και ξενόγλωσσα (αγγλικά, ιταλικά). Μεγάλη εμπειρία σε νομικά κείμενα, πτυχιακές – φοιτητικές εργασίες,
  xe.gr – 8 Νοε
  Λογίστρια
  Ηράκλειο
  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – Β. Λογιστή, Β’ τάξη, 10ετής εμπειρία σε λογιστικά γραφεία, Β’ – Γ’ κατηγορίας, εργασίες τέλους χρήσης, μισθοδοσία – εργατικά, φορολογικές δηλώσεις
  xe.gr – 8 Νοε
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
  Ηράκλειο
  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ αναλαμβάνονται από συνεργείο Ελλήνων ελαιοχρωματιστών 2 ατόμων αναλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς σπιτιών και επαγγελματικών χωρών σε όλη την χώρα
  xe.gr – 8 Νοε
  Παπαδάκη Μαρία M.
  Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
  Η κα Παπαδάκη στα τόσα χρόνια εμπειρίας της έχει αναλάβει πολλά περιστατικά με θέμα τις αγχώδεις διαταραχές & κατάθλιψη.Επίσης έχει διαχειριστεί με επιτυχία
  xe.gr – 8 Νοε
  Μαστορας με 30 χρονια εμπειρεια
  Ηράκλειο
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ εργασίες σοβατίσματα, κτισίματα, μερεμέτια παντός τύπου, σκεπές, πέτρες, επενδύσεις, γενικές εργασίες, μεγάλη εμπειρία,
  xe.gr – 8 Νοε
  Κομμωτρια
  Ηράκλειο
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -τής με γνώσεις χτένισμα για σαλόνι, ζητείται για κομμωτήριο στη Μεταμόρφωση, πλήρης
  xe.gr – 8 Νοε
  —————————————————————–

  ΙΝDEED

  http://gr.indeed.com/

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.