Είμαστε ή δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αφού δεν τους γαμάμε όπου τους πετύχουμε;

Γενάρης του 2011 ►Τιμή Πετρελαίου το βαρέλι 37 δολλάρια ►Τιμή Βενζίνης το λίτρο 0,77 ευρώ Γενάρης του 2016 ►Τιμή Πετρελαίου το βαρέλι 37 δολλάρια ►Τιμή Βενζίνης το λίτρο 1,44 ευρώ