ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ

https://www.scribd.com/doc/314461629/%CE%A0%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%9C%CE%B5-%CE%A4%CE%B7%CE%BD-Stratfor-%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%85%CF%80 πόσο ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ανταλλάσσει με την STRATFOR ο Διοικητής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης; προς τρίτους, στην παροχή πληροφοριών…ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ ο Γιάννης Ρουμπάτης, διοικητής της Εθνική Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) της χώρας μας, και ταυτόχρονα δημοσιογράφος ιδιοκτήτης-διαχειριστής του ελληνικού ειδησεογραφικού πορτάλ EurActiv (www.euractiv.gr) Η δέσμευση αυτή απορρέει από την συμβατική υποχρέωση να ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Πληροφορίες, Εκθέσεις και…