Μέλος της νέας ανασχηματισμένης τσιπροκυβέρνησης το άτομο που βλέπετε…

Tι Μελίνα και μαλακίες… Ο «Πολιτισμός» της Ελλάδας σε άξια χέρια! Αυτή είναι η Υπουργός Πολιτισμού της «αριστεράς» και της Ελλάδας! Ε… καλά κάνουν και μας λένε και μαλάκες!