Φίλοι διαχειριστὲς τῶν blogs.

Πιστεύω πὼς ἀξίζει τὸν κόπο νὰ κάνουμε κάτι ὡςτε νὰ συγκεντρωθῇἡπληροφορία καὶ νὰ μὴν χάνεται. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι ἐλπίζω νὰὑπάρξῃ κάποια συνεργασία ἀπὸὅλους. Φίλοι διαχειριστές των blogs,