Ιερή Δήλωση Άρθρο 120 ~ Όποιος/α θέλει, μπορεί να συμβάλει στην σύνταξη του παρόντος εγγράφου

12141645_10153938087308449_5499117138528425276_n

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔHΛΩΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Κατά:
Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, Συμβολαιογράφων, υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ, οργάνων ελεγκτικών μηχανισμών και ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, υπαλληλων κάθε δημόσιας και κρατικής υπηρεσίας,ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ ΕΦΚΑ
Για Απόπειρα και Συνέργεια σε: Βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, εσχάτη προδοσία, και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φωτογραφία του Στέφανος Ωρολογάς.

Ο Tasos Mastrogiannis κοινοποίησε τη δημοσίευσή του.


Όποιος/α θέλει, μπορεί να συμβάλει στην σύνταξη του παρόντος εγγράφου. Να εκφέρει γνώμη, για τυχόν συντακτικά λάθη ειτε εδω είτε στα προσωπικά.
Εδώ  η σελ 1, και στα σχόλια θα αναρτήσουμε και τις υπόλοιπες 6 σελίδες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔHΛΩΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Κατά:

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔHΛΩΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Κατά:

Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος – Συμβολαιογράφων – υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ – οργάνων ελεγκτικών μηχανισμών και ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
Για Συνέργεια σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, σε εσχάτη προδοσία, και σε καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ -ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ : ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, ΠΡΟΣ ΚΆΘΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ:
Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος……………………
Υπόψιν όλων των Αξιωματικών και του Διοικητή κ………………………….

Όνομα: ………………………….
Επώνυμο: ……………………….
Όνομα Πατρός: ………………..
Όνομα Μητρός: ………………..
Διεύθυνση: ………………………
Περιοχή: …………………………
Τ.Κ .: …………………
Α.Φ.Μ . ………………..
Αρ. Ταυτ. : ………………..
Αρχή Έκδοσης: …………………
Ημερ. Έκδοσης:………………..
Ημ. Γεννήσεως ………………..
Ιθαγένεια: ………………..
Θρήσκευμα: ………………..

ΚΥΡΙΕΣ – ΚΥΡΙΟΙ: Η οριζόμενη εν καιρώ κατοχής δια του άρθρου 120Σ παρ.2 και 4 ως θεμελιώδης νομική υποχρέωση όλων των Ελλήνων αποτελεί μια υποχρέωση ενασκήσεως Καθήκοντος μέχρι αυτοθυσίας, για την προστασία του Συντάγματος, της πατρίδας και της ελευθερίας. Μια υποχρέωση με αυξημένη νομική ισχύ που δεν μπορεί να ανακοπεί από καμιά μορφή εξουσίας και καμία διάταξη, νόμο.
Σαν δημόσιοι υπάλληλοι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας αναφέρονται ρητά στον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο.Στο ΜΕΡΟΣ Β που αφορά τις Υποχρεώσεις τους Περιορισμούς τα Κωλύματα και την Αστική Ευθύνη σας αναφέρονται επί λέξη τα κάτωθι Άρθρο 24. Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, υπηρετεί μόνο το λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. Άρθρο 25. 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη Συνταγματικότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη οφείλει πριν την εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. 4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εκτελούμενη ενεργεία, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν το παραλείψει, θεωρείται ότι προσυπέγραψε η θεώρησε.


Tasos Mastrogiannis

12 σκέψεις σχετικά με το “Ιερή Δήλωση Άρθρο 120 ~ Όποιος/α θέλει, μπορεί να συμβάλει στην σύνταξη του παρόντος εγγράφου

  • Για να αποκτήσεις το δικαίωμα αυτό, θα πρέπει να έχεις ΕΓΚΑΙΡΩΣ, επισυνάψει και τα κατάλληλα στοιχεία μέσα σε συγκεκριμένο κατηγορητήριο

   Μου αρέσει!

   • Aikaterini Karagiannaki Για εσχάτη προδοσία κατά της πατρίδος πρέπει να εκτελεστούν όλοι και όλες

    Μου αρέσει!

 1. Όσον αφορά τους πλειστηριασμούς , έχω να πω ένα πράγμα. Τιμή εκκίνησης η αντικειμενική αξία που ειναι καθορισμένη από το κράτος και εισπράττει τον ανάλογο φόρο. Ακόμη δεν ειναι όλοι οι πλειστηριασμοί για στεγαστικά δάνεια, υπάρχουν και πολλοί από την Εφορία.

  Μου αρέσει!

 2. σελιδα 2

  Ως εκ τούτου, αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Επειδή όμως οι διαταγές-εγκύκλιοι που από τις 241/11/12011 έως και σήμερα δίνονται προς την υπηρεσία σας , προς ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς αλλά και σε άλλες υπηρεσίες προέρχονται από αναξιόπιστους και κατηγορούμενους εσχάτης προδοσίας (βλέπε σχετικό 1 σελ. 7), ο υπάλληλος και το όργανο στο εξής και έως ότου τελεσιδικήσει η εσχάτη προδοσία και επανέλθει η συνταγματική ομαλότητα, οφείλει προηγουμένως να εξετάζει τις κατοχικές διατάξεις που εφαρμόζει σε υποθέσεις που σχετίζονται με έμεναν ή τους συμπολίτες μου που οι οποίοι σας καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα την Ιερή Δήλωση της εφαρμογής του άρθρου 120( σχετικό 1) αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τον έκτοτε καθημερινό, έμπρακτο, δύσκολο και επικίνδυνο ιερό εκείνο αγώνα μας (σχετικό 2) . Και να κρίνει το ίδιο το όργανο αν τις θεωρεί αντισυνταγματικές. Εάν δηλαδή η διαταγή-εγκύκλιος σχετίζεται με την κατάλυση του Συντάγματος και την προδοσία της χώρας και αναλόγως την περίπτωση, να μην την εκτελεί και να την καταγγείλει κάνοντας αν θέλει και χρήση της Ιερή Δήλωσεως που σας καταθέτω ( σχετικό 1) .
  Κυρίες, κύριοι, κ………………………………………….. θέλουμε με αυτήν την ανοιχτή μας επιστολή και βάσει της τήρησης των ιερών καθηκόντων μας απέναντι στο σύνταγμα, να σας γνωστοποιήσουμε και να σας ενημερώσουμε πλήρως:
  α.Για την πραγματική εικόνα κατοχής που επικρατεί στη χώρα μας και την συνεχόμενη κακουργηματική παράληψη διώξεων εσχάτης προδοσίας .

  β.Για την προφύλαξη και διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας.

  γ. Τήν αποτροπή απώλειας της ιδιωτικής-δημόσιας περιουσίας
  μας λόγω της κατοχής. Η αποτροπή αυτή συνάδει και επαφίεται στην δική σας δικαιοδοσία και θέση και είναι δέσμευση πρωτίστως
  στο σύνταγμα, στην πατρίδα και στον Ελληνικό λαό.

  Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι:
  α. Η χώρα μας, από τις 24/11/2011 τελεί επισήμως υπό την κατοχή του εχθρού και όλων των πολιτικών οι οποίοι μηδενός εξαιρουμένου είναι επισήμως δωσίλογοι

  β. Το Σύνταγμα μας διαρκώς καταστρατηγείται
  βίαια, επίσημα από τις 24/11/11, που ανακοινώθηκε με σχηματισμένη από την Ελληνική Δικαιοσύνη δικογραφία εσχάτης προδοσίας και
  που ισχύει εις βάρος 173 υπουργών-μελών της τότε κυβέρνησης. Εκτοτε έως και σήμερα την δικογραφία αυτή συγκαλύπτουν και υποθάλπτουν
  όλοι οι πολιτικοί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς επίσης και όλοι όσοι υπηρετούν θεσμούς καταπατώντας τον ιερό Όρκο και
  τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο Σύνταγμα, την Πατρίδα και το Λαό.

  γ. Υπάρχει από τις 24/11/11 έως και σήμερα
  συνεχόμενη παράλειψη εισαγγελικών διώξεων, γεγονός ανάγλυφο το οποίο συνιστά επίσημη κατοχή της χώρας, με συνέπεια ο Ελληνικός λαός να βιώνει καθημερινά την βίαιη οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση καθώς και την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων του.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. 3ΣΈΛΙΔΟ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

  Το καταθέτουμε .μόνον όσοι ενεργήσαμε κατά του λαθρομεταναστευτικού και καταθέσαμε την ιερή δήλωση.
  Στην αστυνομία το καταθέτουμε και κατόπιν το επικυρωμένο αντίγραφο που παίρνουμε από την αστυνομία το καταθέτουμε στην τράπεζα; και παιρνουμε και από εκει επικυρωμένο αντίγραφο.. κοινοποιήστε
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ -ΔHΛΩΣΗ
  Κατά των: διευθυντή, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της τράπεζας………………… κ ………….κ…………..κ…………… και όλων των τραπεζικών υπαλλήλων.
  Για Συνέργεια σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και σε εσχάτη προδοσία και σε απάτη, συναυτουργία και δράση από κοινού.
  ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα και προς τον κάθε Πολίτη, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ:
  Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος ………………….
  Υπόψιν όλων των αξιωματικών και του διοικητή κ ………………..

  https://lookaside.fbsbx.com/file/29-10-2017-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D..pdf?token=AWxOxAMj2yqB5mdGivznv2zvJEhDUgL9O_vjHrnqNXA6q2AJ9m2wIu8GKl0J0hDpeXONzecSq10FoOVC1gyAWA_-OZg6rEj_R-KQ5t1YCf3VTXE9KXk13NJ5o8WS3ucSxu1fyLkn0KsaT2X30USjK13oTWYsz-T-oM_POHpZQY5lXHBKL3ymznoS8PToW4o_Rqk9lj0AG5r7vbnxhs0fCweM


  https://www.facebook.com/groups/986790621349334/1825999684095086/?hc_location=ufi

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • βεβαίως Γιάννη, σχεδόν όλοι οσοι εχουν προβλήματα με τις τραπεζες, την εφορία , τη ΔΕΗ κ λ π και που φυσικά, διαθέτουν τα δυο σχετικά που φαινονται στην τελευταία σελίδα των εγγράφων εκείνων.

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.