Δεν υπήρξε «τρομοκράτης» της λεγόμενης «ισλαμικής τρομοκρατίας» που να συνελήφθη ζωντανός…

«Η φιλοσοφία δεν αναπτύσσεται από άλλη φιλοσοφία, αλλά είναι μια συνεχής λύση των προβλημάτων που προτείνει η ιστορική εξέλιξη…» Αντόνιο Γκράμσι, Τετράδια της φυλακής: «Τρομοκρατία«! Η επανάληψη του ίδιου σεναρίου της ζοφερής τέχνης διατήρησης της εξουσίας… Ο «δολοφόνος τρομοκράτης» του Στρασβούργου, τον οποίο καταδίωκε η «αντιτρομοκρατική» υπηρεσία της Γαλλίας, οι μυστικές υπηρεσίες κι όλες οι αρχές ασφαλείας της…

Αν αυτή η αφίσα δεν είναι πλαστή… οι εισαγγελείς, η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς τυφλή, αλλά πουλημένη!

Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να… καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού· β) επιχειρεί με…