Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΟ

Ο  ΤΣΙΠΡΑΣ πηγαίνει στη Τουρκία, για να παραδώσει στο Σουλτάνο Θράκη-Αιγαίο-Νησιά-ΑΟΖ, και θα πάρει την Εκκλησιαστική Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Πράγματα ετεροβαρή………….. Όπως τη Μακεδονία…………… Θα δώσουμε Ελληνικά εδάφη και Θάλασσες ΑΜΑΧΗΤΙ!!!! Θα πάρουμε μια Σχολή των Θεολόγων……… Γιαυτό έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη…….