ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ: ΠΩΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΝ ΝΔ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΗΡΕ 280.000 € ΔΑΝΕΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ


Η χώρα πέρασε κι απ’ αυτές τις εκλογές και ο Ελληνικός λαός εξέλεξε  πολιτικούς που υποτίθεται ότι ανέλαβαν  την διακυβέρνηση του τόπου και θα την οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες.  Ομως η προϊστορία μερικών πολιτικών αποδεικνύει πως το μέλλον αυτής της χώρας θα είναι ζοφερό και πως να μην είναι άλλωστε όταν βλέπουμε και αποκαλύπτουμε καθημερινώς το τρόπο που διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τον βουλευτή και πρώην υπουργό της κυβέρνησης της ΝΔ κύριο Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος τυγχάνει να μας ενημερώνει στην δήλωση πόθεν έσχες του πως έχει λάβει δάνειο ύψους 280.000 ευρώ από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων το 2007..

Θα αναρωτηθεί κάποιος που είναι το μεμπτό της υπόθεσης άλλωστε ο πρώτος ή ο τελευταίος βουλευτής είναι που χρωστά σε δάνεια;

Όμως όπως μας ενημερώνει η επίσημη σελίδα του παρακαταθηκών και δανείων χορηγήσεις δανείων από τον εν λόγω φορέα έχουν μόνο δημόσιοι υπάλληλοι   >>>  εδώ

και αναφέρει αναλυτικά:

Προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικού Δανείου

Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρετε στεγαστικό δάνειο είναι:

Να έχετε τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας.

Να μην έχετε εσείς, ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί:

πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος, τα οποία να καλύπτουν τις στεγατικές σας ανάγκες στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται:

 1. εαν είστε άγαμος και ιδιοκτήτης έως και 70 τ.μ. κατοικίας (δηλ. αν είστε άγαμος ιδιοκτήτης 71 τ.μ. κατοικίας ΔΕΝ δικαιούστε δάνειο)

 2. εαν είστε έγγαμος και ιδιοκτήτης έως και 70 τ.μ. κατοικίας προσαυξημένο κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί και μέχρι 110 τ.μ. (δηλ. αν είστε έγγαμος με ένα παιδί και έχετε 91 τ.μ. κατοικίας ΔΕΝ δικαιούστε δάνειο, ή αν είστε έγγαμος με δύο παιδιά και έχετε 111 τ.μ. κατοικίας ΔΕΝ δικαιούστε δάνειο

 3. Όσοι έχουν απαραίτητα λάβει δάνειο Α’ κατοικίας από το Ταμείο και το εξοφλήσουν, με την προϋπόθεση οτι:η Α’ κατοικία παραμένει στην κυριότητά τους δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες η Β’ κατοικία να είναι τουλάχιστο κατά 20% μεγαλύτερη της Α’ κατοικίας δεν έχει άλλη ή άλλες κατοικίες που να καλύπτουν τις στεγαστικές του ανάγκες και αθροιστικά να υπερβαίνουν το 150% των αντίστοιχων στεγαστικών ορίων (ανεξαρτήτου περιοχής & πληθυσμού αυτής)

Εκτός των παραπάνω βασικών προϋποθέσεων, υπάρχουν και άλλες ειδικές, αλλά και εξαιρέσεις.

Ομως ο εν λόγω Βουλευτής όπως μας πληροφορεί στην σελίδα του δηλώνει δικηγόρος Αθηνών

Kαι σαν να μην έφτανε μόνο αυτό η δήλωση πόθεν έσχες του μας αποκαλύπτει πως όχι μόνο δεν κάλυψε το εν λόγω δάνειο την αγορά πρώτης κατοικίας αυτού η της συζύγου του ούτε καν τρίτης κατοικίας, αλλά τυγχάνει να έχει και άλλα ακίνητα τα οποία τα απόκτησε προ της συμβάσεως που υπέγραψε το 2007.

Eδώ και η λίστα των ακινήτων που είναι υπό την ιδιοκτησία του…

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ  >>>   ΕΔΩ


 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

 1. Εάν έχει χορηγηθεί σε σας ή στον/στη σύζυγό σας άλλο στεγαστικό δάνειο από το Τ.Π. και Δανείων είναι δυνατόν να δανειοδοτηθείτε για δεύτερη φορά εφ’ όσον απαραίτητα εξοφληθεί το (α’) πρώτο δάνειο.

  Αν το στεγαστικό δάνειο έχει χορηγηθεί από το Ταχυδρομικό Ταµιευτήριο, είναι δυνατόν να δανειοδοθείτε και από το Τ.Π. και Δανείων εφ’ όσον στην προσκοµιζόµενη δανειακή σύµβαση (που υπογράφηκε με το Ταχ. Ταµι­ευτήριο) δεν υφίσταται κάποιος δεσµευτικός όρος. Και στις δύο περιπτώσεις, η Β’ κατοικία πρέπει να είναι με­γαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παραµένει στην κυριότητα του δανειολήπτη.

 2. Το δάνειο χορηγείται μόνο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ή κατά περίπτωση δεύτερης, η οποία πρέπει να ανήκει κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας σε σας ή στον/στη σύζυγό σας ή και στους δυο.

 3. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, η ηλικία σας συν τη διάρκεια του δανείου ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 80-στο έτος της ηλικίας σας (π.χ. Ηλικία τη στιγμή της αίτησης 55 και δάνειο 30 ετών ΔΕΝ είναι αποδεκτά).

 4. Στην περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης της κατοικίας, πρέπει να εκδοθεί άδεια οικοδοµής (όπου απαιτείται από το Νόµο).

 5. Το δάνειο ΔΕΝ χορηγείται:

  1. αν εσείς ή ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί έχετε πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαµερίσµατος σε πόλη με περισσότερους από 5.000 κατοίκους.

  2. για την απόκτηση κατοικίας σε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων, εάν ή ο/η σύ­ζυγός σας ή και οι δύο μαζί έχετε πλήρες δικάιωμα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος σε οποιαδήποτε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων.

   Κατ’ εξαίρεση χορηγείται το δάνειο εάν υπάρχει πλήρες δικάιωμα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος (σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό) και αυτή δεν είναι με­γαλύτερη από 70 τ.μ. για τον άγαµο, 70τ.μ. για το ζευγάρι, προσαυξηµένα κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόµε­νο παιδί, με ανώτερο τα 110 τ.μ. υπό τον όρο ότι η κατοικία που θα αποκτήσετε με το δάνειο θα είναι μεγαλύτε­ρη τουλάχιστον κατά 20% από την ήδη υπάρχουσα.

 6. Η προς αγορά κατοικία να έχει κτισθεί νόµιµα σε οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.

 7. Το δάνειο χορηγείται για την απόκτηση προκατασκευασµένης κατοικίας, εφόσον προσκοµισθεί έγγραφο νο­µίµως συντεταγµένο από την καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδια αρχή, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι αυτή είναι μονίµου χαρακτήρα μη λυόµενη, δεδοµένου ότι ο φέρων οργανισµός της είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και δεν δύναται να αποσυναρµολογηθεί χωρίς να προκληθούν σοβαρές φθορές στο σύνολό της.

 8. Η εκτιµηθείσα, από το μηχανικό, αξία του ακινήτου που θα αγορασθεί πρέπει να υπερκαλύπτει το δάνειο που έχει εγκριθεί και τα τυχόν υφιστάµενα βάρη. Στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.

 9. Με το δάνειο καλύπτεται η δαπάνη απόκτησης κατοικίας επιφανείας μέχρι 120τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120τ.μ. βαρύνει εσάς.

 10. Κατά τη συνοµολόγηση του δανείου, πρέπει τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξής σας να καλύπτουν τη δόση του δανείου. Στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.

 11. Εάν ο αιτών βρίσκεται σε διάσταση από την έγγαµη συµβίωση, δικαιούται δανείου εφόσον έχει 2, τουλά­χιστον, χρόνια μόνιµης υπηρεσίας και δεν τυγχάνει ούτε ο ίδιος, ούτε και ο/η σύζυγός του κύριος κατά πλή­ρες δικαίωµα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οικήσεως άλλης οικίας ή διαµερίσµατος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων.

 12. Αν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο σύζυγοι συντα­ξιούχοι, τότε δικαιούται δάνειο μόνο ο ένας από τους δύο.

 13. Γενικά οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν και κατά την ηµεροµηνία συνοµολόγησής του.

ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΔΑΝΕΙΟ ΥΨΟΥΣ 280.000 ΕΥΡΩ ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕ ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ 2015 ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ;


s o u r c e 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.