Η ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Η Ιατρική της Βιοενέργειας είναι μία διεθνώς αποδεκτή Ακαδημαϊκή Επιστήμη. Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 στις Η.Π.Α. ιδρύθηκε το Γραφείο, ή η Υπηρεσία Εναλλακτικής Ιατρικής (Office of Alternative Medicine – ΟΑΜ), ως μέρος των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National Institutes of Health – N.I.H.), με κυρίως αποστολή τη σύμπραξη των διαφόρων ιατρικών μεθόδων και τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνταν σε κάθε είδους διαγνώσεις και θεραπείες. Έτσι στα πλαίσια αυτά, τα Εθνικά Ινστιτούτα Ιατρικής των Η.Π.Α. ταξινόμησαν τη Βιοενέργεια και όλες τις πληροφορίες για την τεχνολογία της σε μία κατηγορία που ονομάστηκε Βιοηλεκτρομαγνητική και ήταν μία από τις επτά κατηγορίες Εναλλακτικής Ιατρικής, όπως καθιερώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Υπηρεσίας Εναλλακτικής Ιατρικής (1).

Το 1998, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ίδρυσε το Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (National Center for Complementary and Alternative Medicine – NCCAM), ως ένα από τα υπάρχοντα τότε Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας. Η αποστολή του NCCAM ήταν να διερευνήσει τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές στο πλαίσιο της αναγνωρισμένης επιστήμης, να εκπαιδεύσει τους ερευνητές της Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (Complementary and Alternative Medicine – CAM) και να προωθήσει έγκυρες πληροφορίες στο κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Το NCCAM ιδρύθηκε κυρίως λόγω της παρατηρούμενης ευρείας χρήσης εκ μέρους του κοινού των θεραπειών CAM, αφού διάφορες εκτιμήσεις έδειξαν ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού των Η.Π.Α χρησιμοποιούσε CAM θεραπείες για λόγους υγείας. Το NCCAM όριζε σε γενικές γραμμές την CAM ως ομάδα διαφόρων εναλλακτικών συστημάτων ιατρικής περίθαλψης, καθώς και πρακτικών, όπως και προϊόντων, που δεν θεωρούνταν μέρος της συμβατικής Ιατρικής.

Το NCCAM χώριζε αυτές τις θεραπείες σε τέσσερις τομείς και αυτές ήταν οι Βιολογικές Πρακτικές, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, η Ενεργειακή Ιατρική, όπως η εφαρμογή παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (βιοσυντονισμός), οι Χειροπρακτικές Θεραπείες, όπως η οστεοπαθητική θεραπεία και το μασάζ και η Νοητική Ιατρική, όπως ο διαλογισμός. Επιπλέον, το NCCAM υποστήριξε, ως μέρος της αποστολής του, την έρευνα για διάφορα ιατρικά συστήματα, τα οποία διαπερνούσαν όλους τους τομείς της Ιατρικής, όπως η Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική και η Ινδική Ιατρική Ayurvedic.

Από την ίδρυσή της, η NCCAM ανέπτυξε πρωτοβουλίες για την επίτευξη των εξής κυρίως στόχων: Την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, αφού η NCCAM έχει χρηματοδοτήσει πολλά κλινικά και βασικά ερευνητικά προγράμματα σε επιστημονικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλον τον κόσμο. Την εκπαίδευση ερευνητών της CAM, υποστηρίζοντας την κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές, καθώς και ενθαρρύνοντας έμπειρους ερευνητές να σπουδάσουν CAM. Την ανταλλαγή ειδήσεων και πληροφοριών κυρίως με την παροχή έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα CAM με διάφορους τρόπους, όπως μέσω του διαδικτύου, υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημερωτικών δελτίων, διαλέξεων, προγραμμάτων ιατρικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων. Και τέλος, την υποστήριξη της ενσωμάτωσης αποδεδειγμένων θεραπειών CAM στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική, αφού οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του NCCAM βοηθούν τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας και το κοινό να κατανοήσουν ποιές θεραπείες CAM έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές. Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με το NCCAM στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nccam.nih.gov (2).

Τελικώς, τον Φεβρουάριο του 2015 με τον νόμο 113-235 το Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (NCCAM) μετονομάσθηκε σε Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Ολιστικής Υγείας (National Center Complementary Integrative Health – NCCIH). Έτσι, σήμερα το NCCIH είναι ο επικεφαλής οργανισμός της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Η.Π.Α. για την επιστημονική έρευνα σε συμπληρωματικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις υγείας και αποτελεί ένα από τα 27 Ινστιτούτα και Κέντρα που απαρτίζουν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Η.Π.Α. Δείτε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://nccih.nih.gov

H εξειδίκευση στον χώρο των επιστημών και ειδικότερα αυτόν της υγείας είναι αυτή που συνήθως επικρατεί διαχρονικά, αλλά η διεπιστημονική επικοινωνία και συνεργασία φαίνεται πολλές φορές να αποδίδει καλύτερα και αυτό που έχει γίνει κατανοητό σήμερα, πλέον, είναι ότι η αληθινή πρόοδος θα μπορούσε να έρθει μέσα από τη διεπιστημονική έρευνα, η οποία οδηγεί στη διάλυση αυθαίρετων συνόρων μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και συνεπώς πληρέστερη κατανόηση του ανθρώπου και της υγείας του.

Επιπλέον, τα διακριτά «συστήματα» που απαρτίζουν τον άνθρωπο, όχι μόνο δεν είναι ξεχωριστά μεταξύ τους, αλλά φαίνεται ότι αποτελούν κρίσιμα συστατικά ενός ενιαίου ολοκληρωμένου δικτύου ομοιοστατικών μηχανισμών και είναι στην πραγματικότητα μέρη ενός μεγαλύτερου ολιστικού δικτύου που καθοδηγεί κάθε είδους λειτουργία και έκφραση του οργανισμού.

Έτσι, έχει προταθεί ότι ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να βρεθεί σε αυτό που σήμερα ονομάζεται «Βιοπεδίο» («Βiofield»), δηλαδή ένα πεδίο ενέργειας και πληροφορίας που αντικατοπτρίζει, καθοδηγεί και ρυθμίζει έναν ζωντανό οργανισμό και ως τέτοιο επηρεάζει και επηρεάζεται από τη συνείδηση. Παρ’ όλο που ο ίδιος ο όρος Βiofield είναι αρκετά νέος, η συζήτηση για τη σημασία και τον ρόλο της συνείδησης, της ενέργειας και της πληροφορίας για ότι γενικώς αφορά τον άνθρωπο έχει περιγραφεί από πολυάριθμους διαφορετικούς πολιτισμούς και χρησιμοποιείται σε ιατρικά συστήματα για χιλιάδες χρόνια.

Ανάλογα, οι πρόσφατες πρόοδοι στη Βιοηλεκτρομαγνητική υποδηλώνουν ότι η διαταραχή των ηλεκτρομαγνητικών πτυχών του βιολογικού πεδίου (Βιοπεδίου), ή αντίστοιχα η θεραπευτική ηλεκτρομαγνητική επίδραση σε αυτό, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις διαδικασίες της υγείας, είτε προς τη μία, είτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Έτσι, όπως είναι φυσικό, όλα αυτά τα ευρήματα και οι εφαρμογές οδηγούν σε μία πραγματική επανάσταση στον χώρο της υγείας σε όλα τα επίπεδα και η θεραπευτική εφαρμογή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στις διάφορες διαταραχές της υγείας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Χαρακτηριστικά μόνο θα πούμε, ότι ο τζίρος από την χρήση στις Η.Π.Α. συσκευών εφαρμογής εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών σημάτων για τη θεραπεία των διαταραχών που σχετίζονται μόνο με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα προβλέπεται να κινηθεί από τα 3,65 δισ. που ήταν έως το 2015 σε 6,2 δισ. έως το 2020 (3).

Η επιστήμη του Βιοπεδίου (Biofield) είναι ένα αναδυόμενο πεδίο σπουδών που στοχεύει στην παροχή επιστημονικής βάσης για την κατανόηση της περίπλοκης ουσιαστικής φύσης και λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών. Προωθώντας τις επιστημονικές μας γνώσεις για το Βιοπεδίο, καταλήγουμε σε μία καλύτερη κατανόηση των θεμελίων της Βιολογίας καθώς και των φαινομένων που έχουν περιγραφεί ως «Ενεργειακή Ιατρική».

Η Ενεργειακή Ιατρική και ειδικότερα το πεδίο της εφαρμογής παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων ενεργειακών θεραπευτών και των θεραπειών που βασίζονται σε ηλεκτρομαγνητικές συσκευές, είναι ακατανόητο από το κυρίαρχο υπόδειγμα της «ζωής ως χημείας».

Το Βιοπεδίο, όμως, ως ένα πολύπλοκο οργανωτικό ενεργειακό πεδίο που καθορίζει τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη ρύθμιση της βιολογικής ομοιοστασίας, είναι μια χρήσιμη ιδέα που παρέχει τα βασικά στοιχεία μίας επιστημονικής βάσης για την Ενεργειακή Ιατρική και ως εκ τούτου προωθεί την έρευνα και την πρακτική της.

Η Ιατρική βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και η συμβατική Βιοϊατρική δίνει τη θέση της σε ένα πιο διευρυμένο και ενοποιημένο ιατρικό μοντέλο που ενσωματώνει πολλαπλές θεραπευτικές προσεγγίσεις, παλιές και νέες, για να προσφέρουν στους ασθενείς μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για μία πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Αυτό το αναδυόμενο μοντέλο αμφισβητεί το κυρίαρχο βιοϊατρικό υπόδειγμα της μοριακής σύνθεσης που επικεντρώνεται στα γονίδια, τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια και τα μόρια που συντίθενται από τις πρωτεΐνες και γενικώς βασίζεται σε μία εγγενή πεποίθηση ότι τα σύνθετα συστήματα μπορούν να κατανοηθούν μόνο με την ταυτοποίηση των συστατικών τους.

Αντιθέτως, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της υγείας, καθώς και της Ιατρικής, εκτιμά την πολυπλοκότητα της βιολογίας μας, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναδυόμενα φαινόμενα που γενικά δεν είναι προβλέψιμα αν ιδωθούν από μία περιορισμένη οπτική γωνία. Ένα τέτοιο μοντέλο βλέπει επίσης την υγειονομική περίθαλψη από διάφορες οπτικές γωνίες εκτός της μοριακής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένου αυτού που γενικώς εκφράζεται με τον όρο Ενεργειακή Ιατρική.

Ο όρος Βiofield προτάθηκε το 1992 από μία επιτροπή επαγγελματιών και ερευνητών που είχε δημιουργηθεί από το νεοσύστατο τότε Γραφείο Εναλλακτικής Ιατρικής (OAM) στα πλαίσια λειτουργίας των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και είχε κυρίως ως αποστολή να επιφέρει ενότητα στην ποικιλομορφία των ενεργειακών πρακτικών, δημιουργώντας έναν όρο που θα μπορούσε να καλύψει, ως ενιαία βάση, όλες τις σχετικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας.

Ένας τέτοιος όρος ήταν επίσης απαραίτητος για να περιγράψει ένα κεντρικό οργανωτικό βιολογικό πεδίο που οι θεραπευτές ανίχνευαν, αλλά και μπορούσαν να αλληλοεπιδρούν με την εφαρμοσμένη πρακτική τους, ο οποίος και θα είχε τη δυνατότητα να ήταν γενικός και ανθεκτικός ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά επεξηγηματικά μοντέλα θεραπείας. Περαιτέρω, η επιτροπή επεδίωξε να εδραιώσει τους διάφορους τρόπους ενεργειακής επίδρασης προς αποκατάσταση των διαταραχών της υγείας, υπό το πρίσμα των ενιαίων θεραπειών βιολογικών πεδίων, οι οποίες επίσης έγιναν αποδεκτές από το NIH.

Στη συνέχεια, ένας γύρος ερευνητικών επιχορηγήσεων για αυτού του είδους τη μεθοριακή Ιατρική χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής («National Center for Complementary and Integrative Health»-«NCCIH»), τον διάδοχο φορέα του ΟΑΜ.  Οι πρώιμες μελέτες βιολογικών πεδίων υποκινήθηκαν εν μέρει από τις πολλές μορφές CAM που φαίνεται να περιλαμβάνουν ενεργειακά ή και πληροφοριακά πεδία και είναι ευρέως γνωστές ως «Ενεργειακή Ιατρική».

Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, την αποκατάσταση της ενέργειας, την ομοιοπαθητική, τον βελονισμό, τη μαγνητική θεραπεία και την ηλεκτρομαγνητική θεραπεία. Μία ειδική κατηγορία στα πλαίσια αυτά είναι και το λεγόμενο βιοηλεκτρομαγνητικό φάρμακο που χορηγείται δια της επίδρασης παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και του οποίου η αποτελεσματικότητα έχει καταδειχθεί ποικιλοτρόπως.

Έτσι, η έννοια της ρύθμισης βιολογικών πεδίων προσφέρει μία μετατόπιση από μία μηχανιστική, βασισμένη στη χημεία άποψη της Βιολογίας, σε μία άποψη που βασίζεται στην πληροφορία. Σε αντίθεση με τις μηχανές, οι ζωντανοί οργανισμοί διαθέτουν ένα τεράστιο δίκτυο εσωτερικών και εξωτερικών διασυνδέσεων, μέσω των οποίων οι ροές πληροφοριών ρυθμίζουν τις λειτουργίες της ζωής και η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών στα ζωντανά συστήματα για να διατηρηθεί η ακεραιότητά τους είναι εκπληκτική.

Όλα αυτά είναι πλήρως κατανοητά σήμερα μέσα από την εδραιωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονικώς γνώση ότι το DNA των κυττάρων είναι ένας βιοϋπολογιστής τεραστίων δυνατοτήτων, ο οποίος είναι μάλιστα διασυνδεδεμένος, ανταλλάσσοντας συνεχώς πληροφορίες, σε ένα ανθρώπινο, πανανθρώπινο και συμπαντικό διαδίκτυο (με το τελευταίο να έχει μάλιστα την ικανότητα της ακαριαίας ανταλλαγής πληροφοριών), θέμα για το οποίο, ήδη, αναφερθήκαμε λεπτομερώς.

Τέλος, το Βιοπεδίο, βάσει όλων των έως τώρα δεδομένων, ως έννοια και οντότητα, θα μπορούσε να αναχθεί στη σφαίρα αυτού που καλούμε Κβαντικό, ή Μορφογενετικό Πεδίο, από το οποίο όλα απορρέουν και όλα ως Ενότητα-Ολότητα υπάρχουν, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Έτσι, με αυτήν την έννοια και καθώς η Βιολογία μετακινείται από ένα τοπικό, βασισμένο στη χημεία μοντέλο σε μία διασυνδεδεμένη, βασισμένη στην πληροφορία άποψη, περαιτέρω έρευνες και εφαρμογές επί των Βιοπεδίων, ειδικά εκείνες που περιλαμβάνουν διεπιστημονικές συνεργασίες (συμπεριλαμβανομένων των κλινικών και προκλινικών δοκιμών, της φυσιολογίας, της βιοφυσικής, της τεχνολογίας των συσκευών και των θεωρητικών και φιλοσοφικών μοντέλων) θα οδηγήσουν, έτσι όπως όλα δείχνουν, στον δρόμο για ένα νέο πρότυπο στη Βιολογία και την Ιατρική (4).

Ο σπουδαίος επιστήμονας και διπλά Νομπελίστας (βραβείο Νόμπελ χημείας και ειρήνης) Δρ. Linus Pauling (1901-1994) είχε πει προφητικά για την επανάσταση, που θα φέρει στη ζωή των ανθρώπων η θεραπευτική εφαρμογή των παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (PEMF) ή βιοσυντονισμού: «Η εφαρμογή των παλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αποτελεί όφελος για την ανθρωπότητα από τη βρεφική μέχρι τη γεροντική ηλικία και θα οδηγήσει στην πλήρη αλλαγή του προτύπου της Ιατρικής».

Η προφητεία αυτή φαίνεται να επαληθεύεται και να επιβεβαιώνεται απόλυτα σήμερα με την κοσμογονία, που επιτελείται στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, από την έρευνα και την εφαρμογή αυτής της μεθόδου διάγνωσης και θεραπείας. Τα δονούμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που συνθέτουν την ουσιαστική φύση μας, όπως και κάθε διαταραχή έχουν μία και μοναδική ηλεκτρομαγνητική υπογραφή που σήμερα είναι γνωστή και καταμετρημένη.

Έτσι, οι ηλεκτρονικές σαρώσεις αξονικής τομογραφίας (CAT) και οι σαρώσεις απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό (MRI) αξιοποιούν αυτές τις μοναδικές υπογραφές για να δημιουργήσουν έναν χάρτη των ιστών του σώματος χρησιμοποιώντας παλμικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (PEMF).

Η αναμφισβήτητη πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ενώ τα διαγνωστικά οφέλη τους είναι αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, οι γιατροί εξακολουθούν να  μην αντιλαμβάνονται τα θεραπευτικά οφέλη της εφαρμογής τους, παρ’ όλο που σήμερα, πλήθος αναλύσεων και μελετών από πλειάδα επιστημόνων ανά τον κόσμο επιβεβαιώνουν τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους κατά τη θεραπευτική εφαρμογή τους.

Σήμερα στον τομέα αυτόν, το μέτρο το δίνει η δημοσίευση ανά τον κόσμο πολλών χιλιάδων επιστημονικών ερευνητικών εργασιών και κλινικών μελετών για τις μεγάλες ανατροπές στις κατεστημένες αντιλήψεις στον χώρο της υγείας που έχουν επιτελεστεί, καθώς και ο τεράστιος ελπιδοφόρος ορίζοντας που έχει ανοίξει  για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δυσεπίλυτων προβλημάτων υγείας με την κατάλληλη εφαρμογή των παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της ηλεκτρομαγνητικής διάγνωσης και θεραπείας γενικότερα.

Είναι γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί πολλές χιλιάδες επιστημονικές ερευνητικές και κλινικές μελέτες, που αποδεικνύουν τη μεγάλη αξία της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου για τη θεραπεία ενός μεγάλου εύρους διαταραχών υγείας, καθώς και υπάρχουν αντίστοιχα πάρα πολλές αναφορές σε άρθρα, βιβλία και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις γι’ αυτές τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά, μόνο στην Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των Η.Π.Α., τον αρμόδιο επίσημο κρατικό φορέα των ΗΠΑ, υπάρχουν δημοσιευμένες περισσότερες από 800.000 σχετικές επιστημονικές εργασίες–μελέτες, που δείχνουν τη μεγάλη αξία των συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως και τη μεγάλη επανάσταση που επέρχεται στον χώρο της υγείας (5). Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των Η.Π.Α. έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 270.000 ιατρικές μελέτες, που αναφέρονται στο αντικείμενο αυτό και δείχνουν την πολύ μεγάλη θεραπευτική αξία αυτών των εφαρμογών και ιδιαίτερα στα μεγάλα αδιέξοδα της Κλασικής Ιατρικής (6), ενώ οι δημοσιευμένες κλινικές μελέτες ξεπερνούν τις 30.000 (7).

Σε όλη αυτήν την έρευνα, βεβαίως, η NASA («Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος» των Η.Π.Α.) δεν θα μπορούσε παρά να πρωτοπορεί. Στα πολλά χρόνια πρωτοποριακών ερευνών, που έχουν διατεθεί από τη NASA στις σχετικές έρευνες, έχει αναδειχθεί η μεγάλη θεραπευτική αξία της μεθόδου, όπως στην αναγέννηση των οστών και των νευρώνων.  Εξ’ άλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα διαστημικά οχήματα είναι εφοδιασμένα με συσκευές PEMF-βιοσυντονισμού για τη διατήρηση της υγείας των αστροναυτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται και σαν συσκευές πρόληψης, αλλά και θεραπείας (8, 9).

Μέχρι σήμερα, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν αποδεχθεί την κυκλοφορία και χρήση ανάλογων θεραπευτικών συσκευών και στις Η.Π.Α., όπου υπάρχει πολύ αυστηρό πλαίσιο, όσον αφορά τον έλεγχο εφαρμογής τέτοιων θεραπειών, ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός, δηλαδή η «Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων» («Food and Drug Administration – FDA»), έχει αναγνωρίσει ως αποδεκτή τη χρήση τέτοιων συσκευών για διάφορες παθήσεις, ήδη από το 1979. Το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά, όπως και για διάφορες χώρες της Ευρώπης (πχ. Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία), όπου γίνεται ευρεία χρήση τέτοιων συσκευών για τη θεραπεία πλήθους διαταραχών υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, η πανίσχυρη κρατική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών FDA, παρ’ όλο που εξαντλεί την αυστηρότητά της σε κάθε είδους εναλλακτική θεραπεία, έχει προβεί στην έγκριση ικανού αριθμού συσκευών θεραπείας με τη μέθοδο των PEMF-βιοσυντονισμού για μία πλειάδα εφαρμογών για την πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας.

Η εξελικτική αυτή πορεία των εγκρίσεων τέτοιων συσκευών από την FDA ξεκινάει το 1979 με την έγκριση συσκευής για την αποκατάσταση καταγμάτων των οστών και αποτελεί ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι το 2011 εγκρίνεται από την FDA συσκευή για την αντιμετώπιση καρκίνου του εγκεφάλου.

Ιστορικής σημασίας, λοιπόν, για την εξέλιξη της πρωτοποριακής αυτής θεραπείας είναι η έγκριση το 2011 από την FDA συσκευής εφαρμογής θεραπείας PEMF για την αντιμετώπιση καρκίνου του εγκεφάλου και μάλιστα γλοιοβλαστώματος, που αποτελεί μία πολύ επιθετική μορφή καρκίνου με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης και με πολλές επιπλοκές να συνοδεύουν τις επεμβατικές μεθόδους, ενώ μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία φαίνεται να αποφεύγεται η επανεμφάνισή του, που συχνά συμβαίνει μετά τις συμβατικές θεραπείες (10, 11, 12).

Η συσκευή αυτή, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία «Νονο-cure» με δημιουργό της τον καθηγητή Ηλεκτροφυσιολογίας και Βιοφυσικής του «Technion-Israel Institute of Technology» στη Χάιφα γιατρό Γιοράμ Παλτί, είναι το αποτέλεσμα κλινικών δοκιμών που στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, ενώ η ίδια εταιρεία έχει προβεί στη δημιουργία ανάλογης συσκευής για τη θεραπεία μεσοθηλιώματος των πνευμόνων, που επίσης έχει εγκριθεί από την FDA.

Η εν λόγω εταιρεία ενεργοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο κλινικών μελετών για τη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου, όπως των καρκινικών μεταστάσεων στον εγκέφαλο, του καρκίνου των ωοθηκών, του καρκίνου του παγκρέατος, του καρκίνου των πνευμόνων και του καρκίνου του μαστού και οι μελέτες αυτές, κατά τα φαινόμενα, οδεύουν ασφαλώς προς αντίστοιχες εγκρίσεις από την FDA (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Όλα αυτά οδήγησαν ώστε τελικώς, στις 13 Οκτωβρίου 2015, η FDA να αναβαθμίσει τις συσκευές αυτές από την υπάρχουσα κατηγορία 3 στην κατηγορία 2 και έτσι οι περισσότερες συσκευές PEMF, που πωλούνται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιστοποιημένες από την FDA ως συσκευές ευεξίας.

Το 1954, Ιάπωνες επιστήμονες ανέφεραν για πρώτη φορά τις πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες του οστού και αυτό το εύρημα οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες, που έδειξαν ότι τα οστά, που έχουν υποστεί βλάβη, ανταποκρίθηκαν θετικά στην εφαρμογή ηλεκτρικών και παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Στη συνέχεια, το 1995, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι διαπίστωσαν ότι κάθε είδος μαλακού ιστού που πάσχει ανταποκρίνεται ευνοϊκά σε συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας (20).

Έκτοτε, η κλινική έρευνα, που έχει αυξηθεί κάθετα, τεκμηριώνει τα βιολογικά και θεραπευτικά αποτελέσματα των PEMF. Παρά την έρευνα αυτή, που συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών τύπων αποτελεσματικών συσκευών PEMF, η «Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων» στις Η.Π.Α. (FDA) έχει εγκρίνει σχετικά λίγες από αυτές τις συσκευές για τη θεραπεία ειδικών κατηγοριών παθήσεων.

Ωστόσο, καθώς οι μελέτες που αναμφισβήτητα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου θεραπείας, όπως και οι κλινικές ενδείξεις, συνεχίζουν να αυξάνονται και καθώς οι ασθενείς, όλο και περισσότερο, οδηγούνται στην αναζήτηση αποτελεσματικών, αλλά και ασφαλέστερων ιατρικών θεραπειών, αυτό είναι φανερό ότι πιθανότατα θα αλλάξει.

Δεδομένου ότι η FDA έδωσε έγκρισή για να τεθεί σε κυκλοφορία προς χρήση η πρώτη θεραπευτική συσκευή PEMF πριν από περίπου 40 χρόνια και δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα  καμία προειδοποίηση για την ασφάλεια αυτών των συσκευών, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων η συνολική ασφάλεια, που παρέχει η χρήση θεραπευτικών συσκευών βιοσυντονισμού-PEMF.

Αντίστοιχα, τα οφέλη αυτού του είδους θεραπείας έχουν τεκμηριωθεί με πολλαπλές κλινικές μελέτες, που έχουν αξιολογηθεί από επιστήμονες σε όλον τον κόσμο για ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων.

Οι τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές κλινικές μελέτες, που ελέγχθηκαν με εικονικό φάρμακο, όσον αφορά αυτή τη θεραπεία, έδειξαν ευεργετικά αποτελέσματα για χρόνιο πόνο χαμηλής οσφυαλγίας, ινομυαλγία, αυχενική οστεοαρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, πλευρική επικονδυλίτιδα, αποκατάσταση από αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση γόνατος, αποκατάσταση από παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, τενοντίτιδα, κατάθλιψη, καθώς και πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας), ένα ουσιαστικά ανίατο νόσημα, το οποίο, όμως, απ’ ότι φαίνεται, μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς με την κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική θεραπεία (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).

Υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο εύρος διαφόρων διαταραχών υγείας, που η θεραπεία με εφαρμογή PEMF-βιοσυντονισμού έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα. Απολύτως ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά: Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (31), οι διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος (32), οι ψυχικές διαταραχές, όπως είναι το άγχος, το στρες, οι φοβίες κ.α. (33), ο σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του (34), οι παθήσεις των οστών (35), οι ημικρανίες (36), οι παθήσεις των νεύρων (37), ο πόνος γενικά (38) και τα κινητικά προβλήματα (39).

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία συνοπτική εικόνα της εξελικτικής πορείας των ερευνών και των εφαρμογών αυτής της πρωτοποριακής θεραπείας στις Η.Π.Α., που αντανακλούν και το πως διαμορφώνεται το παρόν και το μέλλον της σε παγκόσμια κλίμακα.

Το 1979, η FDA ενέκρινε τη θεραπεία με συσκευή βιοσυντονισμού-PEMF για τη συγκόλληση των καταγμάτων των οστών και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που καθυστερούν να αποκατασταθούν. Στη συνέχεια, η FDA ενέκρινε ανάλογες συσκευές για τη θεραπεία σχετικών καταστάσεων, κατά τις οποίες υπάρχει δυσκολία ή αποτυχία στην ανάταξη και την επανένωση των οστών, όπως μετά από αρθροδεσία, κάκωση σπονδύλων και συγγενή ψευδάρθρωση.

Επίσης, το 1987 εγκρίθηκε συσκευή για τη θεραπεία του μετεγχειρητικού οιδήματος και του συνοδού πόνου στον επιφανειακό μαλακό ιστό. Το 1998, η FDA ενέκρινε ανάλογη θεραπεία για την ακράτεια των ούρων και τη διέγερση των μυών και το 2004 για την αποκατάσταση κακώσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και προς αποφυγή των αντίστοιχων κινδύνων, τόσο ως προς την κάκωση του νωτιαίου μυελού, όσο και από τις σχετικές επεμβατικές μεθόδους θεραπείας.

Το 2006, η FDA ενέκρινε τη θεραπεία με τέτοιες συσκευές για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους και με απώτερο στόχο την αποφυγή των παρενεργειών από τις σχετικές φαρμακοθεραπείες. Εξ’ άλλου, τον Οκτώβριο του 2008, η FDA ενέκρινε μία συσκευή PEMF, που χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS) για τη θεραπεία της μείζονος καταθλιπτικής συνδρομής σε ενήλικες ασθενείς, που δεν βελτιώθηκαν από προηγούμενη αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή.

Σε μία πολυκεντρική κλινική δοκιμή, περίπου οι μισοί ασθενείς εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα της κατάθλιψης και περίπου το ένα τρίτο των ασθενών εμφάνισαν πλήρη ανακούφιση των συμπτωμάτων στο τέλος των έξι εβδομάδων (40). Η FDA το 2011, όπως είδαμε παραπάνω, προέβη στην έγκριση συσκευής θεραπείας καρκίνου του εγκεφάλου και τον Οκτώβριο του 2013 εγκρίθηκε συσκευή για την αντιμετώπιση των ημικρανιών και ειδικότερα αυτών που συνοδεύονται από αύρα.

Το μέλλον της θεραπείας με βιοσυντονισμό-PEMF είναι συναρπαστικό, δεδομένων των ευρημάτων της σχετικής έρευνας που πραγματοποιείται ήδη από πολλές πλευρές σε μία μεγάλη ποικιλία διαταραχών υγείας.

Για παράδειγμα, τα προκαταρκτικά δεδομένα σε κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η συναφής θεραπεία rTMS είναι μία πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τη σχιζοφρένεια, το μετατραυματικό στρες, την ψυχαναγκαστική νεύρωση, τη νόσο του Alzheimer και τη νόσο του Parkinson (41, 42, 43, 44, 45).

Ανάλογα, η συναφής θεραπεία αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτική και στα νοσήματα που είναι δύσκολο έως αδύνατο να θεραπευθούν, όπως τα αυτοάνοσα, τα νευροεκφυλιστικά και οι βλάβες του εγκεφάλου (46, 47, 48).

Σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι μελέτες δείχνουν πως αυτή η θεραπεία μπορεί να μειώσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, το ιξώδες του αίματος, τη συνολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, ενώ παράλληλα αυξάνει τη λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL) (49, 50).

Αυτές οι μελέτες θα χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως ώθηση για περαιτέρω διερεύνηση προς την κατεύθυνση της θεραπευτικής παρέμβασης, δεδομένου ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία άλλη μελέτη δείχνει πως αυτού του είδους η θεραπεία μπορεί να επιταχύνει την επούλωση του εγκεφαλικού ιστού, που υπέστη βλάβη μετά από οξεία εμβολή (51).

Γνωστού όντος του μεγάλου προβλήματος της ύπαρξης ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηριδίων, κλινικές μελέτες δείχνουν πως η θεραπεία με PEMF-βιοσυντονισμό θα μπορούσε πολύ αξιόπιστα να γίνει ο βασικός τρόπος θεραπείας σοβαρών και δύσκολων να αντιμετωπισθούν με τις κλασικές μεθόδους λοιμώξεων, όπως από τον Staphylococcus aureus (52, 53), καθώς επίσης και ότι η θεραπεία αυτή μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το μεγάλο πρόβλημα της ανθεκτικότητας ευρύτερα των μικροβίων (54, 55).

Πληθώρα μελετών δείχνουν ότι η θεραπεία με βιοσυντονισμό-PEMF, που έχει δοκιμασθεί, ήδη, για την αποτελεσματικότητά της, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ακόμη και για την αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου σε ευρεία κλίμακα και είναι χαρακτηριστικό ότι στην επίσημη Ιατρική Βιβλιοθήκη των Η.Π.Α. υπάρχουν μερικές χιλιάδες δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες-μελέτες, όσον αφορά τον καρκίνο και την αντιμετώπισή του με τη συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας. Σε αυτές διαφαίνεται ο μεγάλος ορίζοντας που ανοίγει για να πάψει ο καρκίνος να αποτελεί τη μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας (56), ενώ υπάρχουν αρκετές εμπεριστατωμένες μελέτες ή ανασκοπήσεις που δείχνουν τη θετική επίδραση αυτού του είδους θεραπείας ειδικότερα κατά του καρκίνου (57, 58).

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η θεραπεία αυτή προκαλεί απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, αναστέλλει την ανάπτυξη κακοήθων όγκων, ρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, μέσω κυτοκινών, για να αντιμετωπίσει καλύτερα τους καρκινικούς όγκους, μπορεί να δράσει συνεργικά με τις άλλες θεραπείες για την καταπολέμηση της ανάπτυξης των όγκων, καθώς και να καταστρέψει απ’ ευθείας τα καρκινικά κύτταρα (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72).

Ο Αμερικανός ερευνητής γιατρός Royal Raymond Rife, ένας από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους αυτής της θεραπείας, το 1934, εκτός από τις επιτυχείς εφαρμογές κατά του καρκίνου σε πειραματόζωα, λέγεται ότι εφάρμοσε και για πρώτη φορά τη θεραπεία αυτή με απόλυτη επιτυχία και σε ανθρώπους και συγκεκριμένα παρουσίασε υλικό 16 ασθενών με 16 πλήρεις ιάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες, επιτυχία δηλαδή 100% χωρίς παρενέργειες.

Εξ’ άλλου, πολύ αργότερα στον ίδιο δρόμο με τον Rife, ένας άλλος σύγχρονος ερευνητής ο Αμερικανός Anthony Holland, καθηγητής στο  «Skidmore College», δοκίμασε αυτού του είδους τη θεραπεία σε καρκίνο του παγκρέατος και αργότερα σε λευχαιμία, καθώς και σε λοιμώξεις, όπως από ένα ιδιαίτερα τοξικό βακτηρίδιο την ψευδομονάδα.

Όπως δείχνουν όλα τα αποτελέσματα από αυτές τις έρευνες, ο Anthony Holland και η ομάδα του απέδειξε, όπως και ο Rife, ότι τα καρκινικά κύτταρα, καθώς και οι μικροοργανισμοί καταστρέφονταν σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά με την εφαρμογή παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ορισμένων συχνοτήτων (73, 74, 75).

Στην ίδια κατεύθυνση, πρόσφατα μία ομάδα γιατρών-ερευνητών από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Βραζιλία, με επικεφαλής τον Boris Pasche, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, δημοσίευσαν μία μελέτη στο Βρετανικό περιοδικό για θέματα καρκίνου το «British Journal of Cancer», με την οποία ανακοίνωσαν ότι εφαρμόζοντας τη θεραπευτική μέθοδο εφαρμογής παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που έχουν διαμορφωθεί με συγκεκριμένες συχνότητες (βιοσυντονισμός), κατάφεραν να συρρικνώσουν όγκους σε ασθενείς με καρκίνο στο ήπαρ.

Παράλληλα, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η νέα μέθοδος θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει μία πολύ ελπιδοφόρα τεχνική κατά του καρκίνου. Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του ήπατος, που πήραν μέρος στη μελέτη και χρησιμοποίησαν πειραματικά τη συσκευή εφαρμογής αυτής της θεραπείας, αυξήθηκε, οι όγκοι συρρικνώθηκαν και το πιο σπουδαίο είναι ότι τα υγιή κύτταρα δεν επηρεάστηκαν.

Άλλωστε, για τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου είχαν προηγηθεί και οι έρευνες και άλλων επιστημόνων που απεδείκνυαν την αποτελεσματικότητα αυτού του είδους θεραπείας (76, 77, 78).

Έτσι, αφού η FDA στις ΗΠΑ άναψε το πράσινο φως για να γίνουν κλινικές δοκιμές σε μεγάλες ομάδες ασθενών, τελικώς κατέληξε πρόσφατα στη έγκρισή αυτής της θεραπευτικής συσκευής. Ο επικεφαλής αυτής της έρευνας  Boris Pasche τόνισε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες αντικαρκινικές θεραπείες και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κάθε καρκίνος ανταποκρίνεται διαφορετικά σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαφορετικών συχνοτήτων (79).

Έτσι, μετά από την έγκριση από την FDA ανάλογης θεραπείας καρκίνου του εγκεφάλου (γλοιοβλαστώματος), πραγματοποιήθηκε και μία νέα έγκριση για τη θεραπεία της επάρατης νόσου με αυτήν την εξαιρετικά ελπιδοφόρα θεραπευτική μέθοδο, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων-βιοσυντονισμού.

Σχετικά πρόσφατα, εμφανίσθηκε στις ΗΠΑ μία συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλής έντασης και μάλιστα ακουστικά και υπόσχεται να αντιμετωπίσει αξιόπιστα το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας των αντρών.

Μία τέτοια συσκευή, που χρησιμοποιεί την τεχνική που αποκαλείται GainsWave, χρησιμοποιείται, ήδη, σε ιατρεία της Νέας Υόρκης και άλλων πόλεων των ΗΠΑ και δείχνει να έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη βελτίωση της στύσης, καθώς και στην αποκατάσταση σχετικών προβλημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της αιμάτωσης του πέους, ώστε αυτό να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή στύση.

Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εφαρμόζονται από τη συσκευή ενεργοποιούν τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων και νευρικών απολήξεων στο πέος, βελτιώνοντας έτσι τη ροή του αίματος με αποτέλεσμα την καλή στύση.

Η συσκευή βρίσκεται, ήδη, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης από την FDA, ενώ οι γιατροί που εφαρμόζουν την ίδια τεχνική υποστηρίζουν ότι έχει «πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα» (80, 81).

Στα ίδια πλαίσια και επί των ημερών μας, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι συσσωρεύονται όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η θεραπεία είναι σε θέση στο εγγύς μέλλον να διεκδικήσει αξιόπιστα την έγκριση της FDA στις Η.Π.Α. και την αντίστοιχη αποδοχή εκ μέρους της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας επί διαφόρων προβλημάτων υγείας, όπως (ενδεικτικά αναφέρουμε) για την αντιμετώπιση ενός συχνού προβλήματος υγείας, της οστεοπόρωσης (82, 83), αφού τα δεδομένα δείχνουν ότι η θεραπεία με βιοσυντονισμό-PEMF βελτιώνει την οστική πυκνότητα, αυξάνει την ανάπτυξη οστεοβλαστών και επηρεάζει θετικά την ανάπλαση των οστών, μέσω κυτοκινών, προσταγλανδινών και παραγόντων της κυτταρικής ανάπτυξης (84, 85, 86, 87).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.