Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν…

Η Κύπρος είναι μακριά"! Τι είχε πει ο Ευάγγελος Αβέρωφ για να δικαιολογήσει τη φράση Καραμανλή - Militaire.gr


 

Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν…

Πῶς ἀπό αὐτό τό μήνυμα, φθάσαμε στό «ἡ Ἑλλαδα κεῖται μακράν» …

Εἶναι πάντα ἐπίκαιρες οἱ ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου καί τοῦ Αὐγούστου γιατί συνδέονται με μία ἱστορική φᾶσι μιᾶς διαρκοῦς ἐθνικῆς τραγωδίας ἡ ὁποία σήμερα φθάνει στήν ἀποκορύφωσί της !

Τότε, τόν Αὒγουστο τοῦ 1974 πού μᾶς ἒφεραν τούς «σωτῆρες» τῆς «δημοκρατίας» για να μᾶς σώσουν ἀπό τίς συνέπειες τῆς «Χούντας» τοῦ Ἰωαννίδη !

Ὃ,που «Χούντα», εἶναι τό δραματικό διάστημα κατά το ὁποῖο οἱ …ἀντιμοναρχικές οἰκογένειες πού κυβερνοῦν ἐλέω ὀνόματος ἀδιάλειπτα καί μοναρχικά τήν χώρα, στερήθηκαν τήν «δημοκρατική» ἐξουσία τήν ὁποία τούς διασφάλιζε τό ἐλεγχόμενο ψέμα σέ συνδυασμό μέ τό ρουσφέτι καί κινδύνέψαμε να στερηθοῦμε κι΄ἐμεῖς τά παιδοβούβαλα διαδόχους των…

Ἀλλά πρίν φθάσουμε στά γεγονοτα τοῦ 1974, εἶχαν προηγηθεῖ αὐτά τοῦ 1973 με τό Πολυτεχνεῖο τα ὁποία εἶχαν ὡς συνέπεια να πέσει ὁ Παπαδόπουλος καί να ἐγκατασταθεῖ ὁ χρήσιμος γιά το ἒργο Ἰωαννίδης …

Αὐτός βόλευε σέ πολλά τόν σχεδιασμό τῶν καταστάσεων…

Διοτι διαφορετικα, θά εἲχαμε πρωθυπουργό τόν Σπύρο Μαρκεζίνη ὁ ὁποῖος θά προέκυπτε πιθανότατα ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ Ἰανουαρίου πού εἶχαν προκηρυχθεῖ καί ἒτσι θά εἶχε ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες στην ἐθνική πολιτική οἱ ὁποίοι δέν βόλευαν τίς οἰκογένειες…

Χωρίς νά ὑπάρχει πρόθεσις να ὑποβιβαστεῖ ἡ ζωντάνια καί γνησιότητα τῆς τότε νεολαίας ἡ ὁποία δέν εἶχε συνειδητοποιήσει τήν πίσω μεριά τῆς ὑποθέσεως, δυστυχῶς ἡ τότε ζωντάνια ἒβαλε τις βάσεις να ὑπονομευτεῖ ἡ σημερινή πού εἶναι πολύ πιό ἀναγκαία γιά το σήμερα το ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν κορύφωσι τῆς μεγάλης τραγωδίας πού ἒχει τις ρίζες της στον ἐμφύλιο τοῦ 1940 !

Δηλαδή, τά σχέδια καλά κρατοῦν…

Πρωταγωνιστές, πειθήνια, ἐξαγορασμένα ἀνθρωπάκια σέ ρολους πού τούς ἒχουν ἐπιβληθεῖ! Αὐτή εἶναι ἡ διαρκής μας ιστορία ἀπό αύτήν τήν ἀποφράδα περίοδο !

Ἀνθρωπάκια πού ἀνέλαβαν να μετατρέψουν σέ ντροπιαστική ἧττα μια ἀπο τις μεγαλύτερες νίκες στήν παγκόσμια ἱστορία ! Αὐτήν τῆς ἀντιστάσεως ἀπέναντι στόν φασιστικό ἂξονα καί ἒτσι ἀντί να βρεθεῖ ἡ χώρα μας με το μερίδιο τῶν νικητῶν, βρίσκεται νά εἶναι ἡ μοναδική πού πληρώνει τό μοναδικά βαρύτατο ἀντίτιμο τοῦ ἡττημένου !

Μέχρι καί τήν Τουρκία πληρώσαμε πανάκριβα ἡ ὁποία ἀπεῖχε ἀπό αὐτή τήν ἀντίστασι !!!

Ἀνθρωπάκια πού μέ προχειρότητα κατήγγειλαν ὡς συνεργάτες τῶν Γερμανῶν ὃσους δέν δέχονταν τήν δική τους Σοβιετικῆς μορφῆς «δημοκρατία» καί πού μέ τίς πρακτικές τῶν σφαγῶν καί τοῦ παιδομαζώματος, κατάφεραν να στεριώσουν τήν κάστα τῶν γεναρχῶν τῶν σημερινῶν οἰκογενειῶν οἱ ὁποῖες βρῆκαν τήν εὐκαιρία να μᾶς «προστατέψουν» ἒναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος , φθάνοντας στήν πλήρη ἐξευελιστική ὑποταγή πρός τούς «προστάτες» μας …

Ἒτσι ἀκριβῶς εἶναι τα πράγματα …

Καί ἐπειδή οἱ «σωτῆρες» χρειάζονται «ἐχθρούς» γιά να ἀναπαράγωνται στήν ἐξουσία, το ἲδιο καί οἱ «ἐχθροί» ἒχουν ἀναγκη τούς «σωτῆρες» …

Αὐτά περιληπτικά εἶναι τά πολιτικά πλαίσια μέσα στά ὁποία ἐκφράζεται ἡ σημερινή ἀκινησία τῆς κοινωνίας ἡ ὁποία ἒχει χάσει τον συνδετικό κρίκο πού θα τῆς ἐμπνεύσει τήν ἀντιστασιακή δυναμική ἀπέναντι στό ὀργανωμένο ξεχαρβάλωμα…

Καί ὃταν αὐτός πάει κάπου να φανεῖ, ἡ ἐξουσία με τα γλοιώδη ἐργαλεῖα τοῦ ψεύδους πού ἒχει στήν διαθεσί της θα τόν ὑπονομεύσει ὡς ἐργαλεῖο «φασισμοῦ» καί «ἀκροδεξιᾶς»…

Μία κοινωνία ἡ ὁποία ζεῖ μέσα σε διαρκεῖς πλεκτάνες καί τῆς ὁποίας οἱ ταγοί πράκτορες πολιτικοί, δέν ἂφησαν τίποτα πού να μην τό ὑπονομεύσουν!

Ὑπονόμευσαν ἀξιοκρατία, δικαιοσύνη, παιδεία, ἠθικές ἀξίες, πολιτισμό, ἱστορία, κοινωνικές σχέσεις, οἰκογένεια, δημογραφική ἀνανέωσι !

Ἓνα τεράστιο ψέμα ξεχύνεται ἀπό τά μέσα μέ τά ὁποία ὃλοι αὐτοί «ἐνημερώνουν» καί προσπαθεῖ να δηλητηριάσει και τό τελευταῖο κοινωνικό κύτταρο !

Ἓνα ἀπό τά φρικτά ψέματα ἦταν καί αὐτο τῆς Εὐρώπης !

Ἀφοῦ πρῶτα ὑπονόμευσαν τήν κοινωνική μας δυναμική μέσα ἀπό την κομματική παιδεία, τήν προώθησι κάθε μορφῆς ἀναξιοκρατίας, τόν ὓπουλο συντεχνιασμό, τίς ἐπεμβάσεις στόν στρατό καί παντοῦ, στήν συνέχεια μᾶς ἒπεισαν ὃτι ἡ μονη λύσις ἦταν να γίνουμε Ευρωπαῖοι !

Ἒτσι μᾶς ἒμπασαν στόν μαντρί… Γιά ἓναν πρόσθετο λόγο, γιά να»σωθοῦμε» ἀπό τόν λύκο πού ὀνομάζεται Τουρκία…

Καί μολις μπήκαμε στό μαντρί, ἀντί γιά τόν λύκο, ἀντιμετωπήσαμε τον «Εὐρωπαῖο» χασάπη…
Πολύ πιό βάρβαρο και πανοῦργο ἀπό τόν πρῶτο…

Κλείσετε τά ἐργοστάσια ζαχάρεως … Πουλήσετε σέ μᾶς τσιμέντα, λιπάσματα, ἀεροδρόμια, ἐθνικούς δρόμους, λιμάνια, συγκοινωνίες, δίκτυα τηλεπικοινωνιῶν , ἠλεκτρισμοῦ, διαλύσετε τίς πολεμικές βιομηχανίες, ἰδιωτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, παραδώσετε τό ἐμπόριο στίς πολυεθνικές, δεχτεῖτε τίς συνθῆκες ἐμπορίου πού βολεύουν τους ὀργανωμένους ἀπατεῶνες να ἐξοντώνουν καί τόν τελευταῖο παραγωγό, ξυλώσετε τά ἀμπέλια σας, καταστρέψετε την ἁλιεία σας, χρεώσετε τούς πολίτες μέ ἂνομα χρέη, ποινικοποιήσετε ΄μέ σκληρά πρόστιμα την ζωή τους, φορολογήσετε τά νερά, μέχρι καί τόν ἀέρα πού ἀναπνέουν .

Ὃλα αὐτά, ἀνήκουν σ’ αὐτούς πού θα ἐκδώσουν το κοινό νόμισμα με τό ὁποῖο θα σᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό ὃ,τι σᾶς ἀπομένει…

Σ’αὐτό το ἒργο ἡ συνασπισμένη μαφία τῶν ντόπιων ὑπηρετῶν, ἒπαιξαν θαυμάσια τούς ρόλους των …
Ψέμα καί πάλι ψέμα …. Θέατρο καί πάλι θέατρο…

Πρίν μποῦμε στό μαντρί, ἡ ὀργανωμένη κλῖκα τῶν «συγκρουόμενων ἰδεολογιῶν» μέσα ἀπό θεατρινίστικες διαμάχες, εἶχαν σκοτώσει τον Μαρκότση καί ὃλους αὐτούς τούς Ἓλληνες δημιουργούς οἱ ὁποίοι με δυνατούς ρυθμούς ἀπογείωναν την οἰκονομία μας ! Ὁ Μαρκότσης ἒβγαλε τρακτέρ στήν ἐποχή πού ἡ Εὐρώπη ζοῦσε μέσα στά ἀποκαΐδια τῶν πολέμων … Ἡ Ἑλληνικότατη ΧΡΩΠΕΙ ἒπρεπε νά κλείσει γιά να μπεῖ στήν θέσι της ἡ Γερμανική ΒΑΥΕΡ , ἐνῶ ἡ ψυχή τῆς πρώτης, ὁ ἀείμνηστος Σωτήρης Σοφιανόπουλος πού κατήγγειλε τήν ἀπάτη, πού φώναζε γιά τά πετρέλαια τῆς Ζακύνθου, συρόταν στά δικαστήρια και χαρακτηριζόταν τρελός !!!…

Εἶχαν κάψει τον Κατράτζο και το Μινιόν κάτω ἀπό τά κρυφά χαμόγελα τῆς «ἀριστερῆς κουλτούρας» ἡ ὁποία σήμερα «συνοστιζεται» νά μπεῖ στην σειρά για να ψωνίζει στίς …ἁγνές ἀπό ἐκμετάλλευσι ξένες ἀλυσίδες πού γέμισαν τήν χώρα! Αὐτή ἡ «κουλτοῦρα» πού χαμογελᾶ πονηρά σέ ὃποιον διεκδικεῖ ἀπό την χώρα μας και πού σήμερα αἰσθάνεται ὃτι βρίσκεται στόν προθάλαμο τοῦ ἰδεολογικοῦ παραδείσου μέ τις 72 παρθένες ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ μέ τήν διάλυσι τοῦ κράτους !…

Ἒστησαν δεξιοί και σοσιαλ ληστές τόν συντεχνιασμό στόν ὁποῖο παρέδωσαν τόν δημόσιο τομέα τῆς οἰκονομίας. Αὐτός βεβαια δέν ἐνοχλήθηκε ποτέ ἀπό τήν διαχείρησι τῶν δημοσίων ἀγαθῶν ἀπό τους πονηρούς διαχειριστές τῆς ἐξουσίας… Ἀπλῶς συνεργάστηκε μαζί τους στό ἁρπακτικό πεδίο γιά να ἀγανακτήσει ὁ λαός καί νά ἒρθουν μετά τά κοράκια τά ἁρπακτικά νά πάρουν εὒκολα καί τζάμπα τόν δημόσιο πλοῦτο…

Καί τό χείριστο τῶν ἐγκλημάτων ὃτι παρέδωσαν στόν κομματισμό ὃλο το σύστημα τῆς παιδείας !
Ἡ παιδεία, ἀντί να προωθεῖ τήν ἒρευνα , τήν δημιουργική σκέψι, τήν ἀγάπη γιά την πατρίδα, την βαθιά γνῶσι τῶν πραγμάτων, τις ἀντιστάσεις ἀπέναντι στίς σ’αὐτούς πού ἐπιβουλεύονται τά συλλογικά συμφέροντα , κατάντησε ἓνα φτηνό ἐργοτάξιο πού δίνει φτυχεῖα σέ ὃσους διαπρέπουν στόν κομματισμό καί τούς ὁποίους στήν συνέχεια προωθοῦν στό δημόσιο, στίς ΜΚΟ, ἢ στον κομματικό ἐπαγγελματισμό για να στηρίζουν καί ἀναπαράγουν τίς ἐξουσίες τῶν ἀνόμων .

Ὃσοι ξεφευγουν ἀπό τά κομματικά νύχια και μελετοῦν τήν ἐπιστήμη, πρέπει να φύγουν ἀπό αὐτή την χώρα …

Σκότωσαν τόν ἡρωϊκό καί στωϊκό στήν ζωή δασκαλᾶκο, τόν ὁποῖο μεταμόρφωσαν σε κομματικό ἐργαλεῖο τῆς ἐξουσίας ὁ ὁποῖος πρέπει να θάβει τίς ἡρωϊκές μορφές τοῦ 21 καί να διαδίδει ὃτι ἡ ἐπανάστασις, δέν ἦταν ἐθνική ἀλλά κοινωνικοταξική !!!

Σκότωσαν τόν ἐκπαιδευτικό σε ὃλα τα ἐπίπεδα ! Καί ἂν δέν τσαλαπατήσεις τήν μορφή τοῦ Ἀλεξάνδρου, δύσκολα γίνεσαι πανεπιστημιακός … Καί ἀπό «πανεπιστημιακός» βολευτής, ἢ ὑπουργός, ἀνάλογα με τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς σου… Ἃλωστε, ποιός θά μάθει τόν κῦκλο σου ἀπό τήν στιγμή πού ἐμεῖς ἐλέγχουμε τήν πληροφόρησι …

Ὃλοι αὐτοί προσπαθοῦν να ὑπονομεύουν τήν ἱστορία μας, να ἀθωώνουν τούς μοναδικούς ἀπροασάρμωστούς στόν πολιτισμό ἃρπαγες τῆς ἱστορίας μέσα ἀπό τό φρικτά διεστραμμένο ψέμα τοῦ Ἓλληνα κατακτητή, νά γίνωνται ἀρωγοί τῶν κάθε εἲδους πονηρῶν γειτόνων οἱ ὁποίοι ἒχουν μετατρέψει τήν παιδεία τους σε ἐπεκτατική προπαγάνδα …

Σκότωσαν τόν παπαδᾶκο τοῦ χωριοῦ πού δέν εἶχε σχέσι με τίς κλίκες τῶν ἀρχιερέων οἱ ὁποῖες ἒχουν ὡς κύριο μέλημα τα περιουσιακά, πού ἒχουν μουγγαθεῖ ἀπέναντι στά δράματα τῶν Ἑλλήνων, πού ἒχουν δείξει ἀπέραντη …εὐαισθησία στά προβλήματα καί στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Σουλτάνου καί πού ἀνέχονται τίς προσβολἐς τῶν διαφθαρμένων τῆς ἐξουσίας …

Σκότωσαν τίς ἀξίες τῆς οἰκογένειας μέσα ἀπό τις σαπίλες πού ἐκπέμπουν τα σαπιοκαναλά τους… Σκότωσαν τήν δημιουργία οἰκογένειας μέσα ἀπό τις φορομπηκτικές πολιτικές τους, τό φτηνό μεροκάματο, καί τήν κατευθυνόμενη ἀνεργία!

Σκότωσαν κάθε μορφῆς δημιουργικότητα μέσα ἀπό δολοφονικούς φόρους οἱ ὁποίοι κατευθύνονται στό ἀχόρταγο βαρέλι τῆς Γερμανικῆς καταβόθρας καί ἐξανάγκασαν τίς σοβαρές ἐπιχειρήσεις να μεταναστεύσουν ἀπό τήν χώρα.

Ἀποβιομηχανοποίσαν τήν Πάτρα, τόν Βόλο, την Θασσαλονίκη, τό Πέραμα καί ὃλη τήν ἐπικράτεια!

Ἒκλεισαν τά ναυπηγεία σέ συνεργασία με τούς δικούς τους «ἀναμάρτητους» συνδικα ληστές καί ἒστηλαν τούς «ἁμαρτωλούς» ἐργοδότες στήν Τουρκία καί στήν Κορέα !

Ὑπονόμευσαν τήν δικαιοσύνη τήν ὁποία ἀπέκλεισαν ἀπό τά εὒφορα πεδία τῶν πολιτικῶν ἀπετεώνων γιά να ἀλληλοαθωώνονται οἱ πρωταγωνιστές μέσα ἀπό σκανδαλώδεις ἀσυλίες καί παραγραφές, αὐτοί πού ποινικοποιοῦν τήν ζωή τῶν πολιτῶν ψηφίζοντας βαριές ποινές γιά τά πταίσματα των και ἐπιβάλλοντας σ’αὐτήν νά τίς ἐφαρμώσει!

Δέν ἂφησαν τιποτα ὂρθιο ! Ὂχι ἀπό ἀνικανότητα, ἀλλά ἀπό πονηρή ἱκανότητα !

Σέ ὃλο τον κόσμο, οἱ κυβερνήσεις γινονται συντονιστές τῆς δημιουργικῆς δυναμικῆς τῆς κοινωνίας, ἐνῶ ἐδῶ στήν χώρα τῆς μοναδικότητας θάβουν καί ὑπονομεύουν καθε δυναμική !

Ὃλα αὐτά, μέ βάσι σκοτεινά προγράμματα ! Τό ἀποκάλυψε ἡ κα Μπενάκη στόν statua πού ἒπαιζε τον ρολο προέδρου ! ( δέν μπορῶ να χρησιμοποιήσω τήν λέξι ἃγαλμα διότι ἐκφράζει ἱερό συναίσθημα. Ἡ βαρβαρική λέξις statuο = στέκομαι , χωρίς να προκαλῶ συγκίνησι, ἀποδιδει ἐδῶ το πλῆρες νόημα …)

Τό εἶχε ἀποκαλύψει ὁ μέγιστος τῶν μισελλήνων πού ἂκουει ἀκόμη στό ὂνομα Κίσιγκερ καί ὁ ὁποῖος εἶχε «προβλέψει» ὃτι μέχρι τό 2020, δέν θά ὑπάρχει Ἑλλαδα !!!…

Σέ ὃλο τόν κόσμο ἡ παιδεία γινεται κέντρο ἀντιστάσεων ἀπέναντι σε ἐθνικές καί κοινωνικές ἐπιβουλές, ἐνῶ ἐδῶ ὁ δείκτης κόλησε στήν «δολοφονία τοῦ Γρηγορόπουλου» καί ἀδυνατεῖ να φθάσει στις καθημερινές δολοφονίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν !

Ἐδῶ ἒχει κολήσει στό Εὐρωπαϊκό ἀχοῦρι μέ τά ἀποχαυνωτικά προγράμματα » Erasmus», με τίς σκοτεινές ἐπιδοτήσεις, χωρίς να ἒχει τήν δυνατότητα να δεῖ ὃτι αὐτό ἂρχισε να πιάνει φωτιά και ὃτι πρόβλημά της εἶναι να κτίσει κάτι καινούργιο καί ὂχι να παρασυρθεῖ μέσα στα ἀποκαΐδια του…

Ὃλοι αὐτοί εἶναι οἱ λόγοι πού ξεκινώντας ἀπό το κατάπτυστο μήνυμα ἡ «Κύπρος κεῖται μακράν» , φθάσαμε στό ἡ Ἑλλάδα κεῖται μακράν…

Ἓνα διαρκές μήνυμα πού περιμένει ἐπείγουσα ἀπάντησι καί ἡ ὁποία θα δοθεῖ μέσα ἀπό τίς νέες ἀπρόβλεπτες γιά τους σχεδιαστές συγκυρίες σε συνδυασμό με τόν μηδενισμό ( reset… ) καί τήν ἐπανεκκίνησι τῆς ἀτομικῆς μας συνειδήσεως ἡ ὁποία θα ἐξαναγκαστεῖ να το πράξει.

Σ’αὐτές τίς δύσκολες ὦρες πού περνᾶ ὁ Ἑλληνισμός, οἱ «ἑταίροι» τῆς Εὐρώπης ἀπεδείχθησαν ἑταῖρες περιοπῆς, αὐθαδέστατες, ἀγενεῖς καί κοινῶς καραπουταν@@@@ρες τῶν πεζοδρομίων πού μᾶς παραγγέλλουν κυνικά να τα βροῦμε μέ τόν θύτη καί να μοιράσουμε μαζι του την περιουσία μας !

Οἱ Ἀτλαντικοί «σύμμαχοί» πού ὑπακούσαμε πιστά μέχρι και στους λακέδες τους καί πού …συμπονέσαμε μαζί τους γιά τίς παρασπονδίες τῆς Τουρκίας τῆς ὁποίας προβλέψαμε τό τέλος ἐπειδή ἒγραψε στά παλιά της παπούτσια τούς «συμμάχους» καί ἐξοπλίστηκε ἀπό τήν Ρωσία , σήμερα κρατοῦν ἲσες ἀποστάσεις ἀπό μᾶς καί ἀπό αὐτήν!!!…

Οἱ Γάλλοι πού σε τελική ἀνάλυσι ἒχουν μπολιαστεῖ βαθιά ὡς λαός με τον Ἑλληνικό πολιτισμό, πού ἒδειξαν σταθερότητα στην πολιτική τους ἀπέναντι στήν Τουρκία, πού ἒχουμε στο ὁπλοστάσιό μας σοβαρά ὁπλικά συστήματα παραγωγῆς των, πῆραν τό μήνυμα τοῦ διαζυγίου ἀπό τίς ἀμυντικές μεταξύ μας συνεργασίες ἀκριβῶς καί περίεργα ἀκριβῶς, τήν στιγμή πού βρισκόμαστε στά πρόθυρα πολέμου με τούς βαρβαρους !!!…

Ἒτσι ἂς καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι οὒτε ἡ Κύπρος, οὒτε ἡ Ἑλλάδα εἶναι μακριά !

Μακριά εἶναι ἡ Εὐρώπη τῶν ἀπατεώνων ! Μακριά εἶναι οἱ ψευτοσύμμαχοι ! Μακριά εἶναι οἱ ντόπιοι πού μέ δουλικότητα καί πονηρία τούς ὑπηρετοῦν !!!

Μακριά εἶναι ὃλα τά πολιτικά ἀπόβλητα τῆς προδοσίας και τῆς ἁρπαχτῆς τά ὁποία ὁδηγοῦν στήν ὡριμότητα να συνειδητοποιήσουμε ὃτι ἡ κάθε μορφῆς ἀτιμωρησία ἐπαναλαμβάνει τίς ἐνέργειες μέχρι να ὁλοκληρωθεῖ τό ἒγκλημα…

Αὐτή ὃμως τήν φορά, δέν θα ἐπαρκέσουν τά ἑλικόπτερα τῆς διαφυγῆς …

 


s o u r c e

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν…

 1. Ένας υπόκοσμος χωρίς πάτο
  ===============================

  Είναι κάπως δύσκολο να μπορείς να συγκρατήσεις όλα όσα συνέβησαν την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια πενταετία, όχι δύο και τρεις. Ήταν η πρώτη πενταετία, δεν ήταν η δεύτερη ούτε η τρίτη. Πότε πρόλαβαν να διαφθαρούν τόσο πολύ; Κι όμως, τόσοι λίγοι, έκαναν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο, στον τομέα της συνομωσίας και της λαμογιάς φυσικά. Συνωμότησαν στον Άρειο Πάγο, συνωμότησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, συνωμότησαν σε εστιατόριο στην Κύπρο, συνωμότησαν στη Βενεζουέλα, συνωμότησαν σε βοσκοτόπια της Ιθάκης. Αναρωτιέσαι, με τόση συνωμοσιο-λαγνεία, πότε πρόλαβαν να κλείσουν τις τράπεζες, να ανατρέψουν το αποτέλεσμα σε δημοψήφισμα που οι ίδιοι υποστήριξαν, να υπογράψουν 3ο μνημόνιο και να παραδώσουν την δημοσία περιουσία στους ξένους για τα επόμενα 100 χρόνια; Με τόση δολοπλοκία και ίντριγκα, πότε πρόλαβαν;

  Αντίθετα με αυτά που προσάπτουν στους αντιπάλους τους, οι καταγγελίες εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του είναι επώνυμες. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για το πως ο κ. Παππάς του ζήτησε να χρηματοδοτήσει τον κ. Καλογρίτσα δημόσια, σε συνέντευξη που έδωσε. Ο κ. Κοντομηνάς μίλησε για την προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να τον αναγκάσει σε εκχώρηση του καναλιού του δημόσια, εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο κ. Μιωνής έδωσε ένορκη κατάθεση και ηχογράφηση. Ο κ. Καλογρίτσας παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για να παρουσιάσει τις προσπάθειες της τότε κυβέρνησης να τον κάνει καναλάρχη, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων, εικονικές συναλλαγές. Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής, Δημήτρης Λιότσιος, επίσης έχει καταγγείλει ενόρκως και έχει κάνει μήνυση. Οι πέντε εισαγγελείς έχουν καταγγείλει τις παρεμβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλου, επίσης επώνυμα και ενόρκως.

  Βέβαια οι επώνυμες κατηγορίες δεν περιορίζονται στους παραπάνω. Δημοσίως ο κ. Καμμένος κατηγορεί τον κ. Κοτζιά για διαφθορά και διάφορα άλλα. Δημοσίως ο κ. Κοτζιάς κατηγορεί τον κ. Καμμένο. Ο κ. Παπαγγελόπουλος σε ηχογράφηση καταγγέλλει διάφορα για τον Καμμένο και την γυναίκα του. Ενώ ο κ. Παππάς ακούγεται σε ηχογράφηση να λέει ότι Παπαγγελόπουλος είχε φτιάξει δικό του μαγαζί (μέσα στο πολυκατάστημα ΣΥΡΙΖΑ) και έβγαζε πολλά λεφτά.

  Συγκρίνετε όλα τα παραπάνω με όλα αυτά που προσπάθησε να παρουσιάσει ως έρευνα η κα Τουλουπάκη. Οι δύο εναπομείναντες κουκουλοφόροι μάρτυρες, εικάζουν και θεωρούν. Δεν είδαν αυτοπροσώπως, αλλά ούτε και θυμούνται τις πηγές που τους ώθησαν στο να εικάζουν και να θεωρούν. Θέλουν να παραμείνουν κρυφοί, χωρίς ποτέ αυτοί που οι ίδιοι κατηγορούν να έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν τις κατηγορίες τους. Καταθέσεις που δίνονται σε δόσεις, καταθέσεις που διορθώνουν προηγούμενες καταθέσεις, καταθέσεις που είναι αντιγραφή και επικόλληση από προπαρασκευασμένα κείμενα.

  Είναι τόσα πολλά αυτά που έγιναν μέσα σε μια πενταετία. Εξετάζοντας μια υπόθεση πέφτεις σε μια άλλη. Και τώρα που το Μάτι είναι πάλι στην επικαιρότητα, θυμήθηκα την διορισθείσα από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Ναι, η κα Δημητρίου που είχε αναγκάσει τα δικαστήρια του Βόλου να μείνουν ανοιχτά αργά ώστε να μπορέσει να αναιρέσει την απόφαση των δικαστών του Βόλου και να πάρει άδεια ο κατά συρροή δολοφόνος της 17Ν Κουφοντίνας. Λοιπόν, η κα Δημητρίου είχε προσπαθήσει να σταματήσει την εισαγγελική έρευνα για το Μάτι με την δικαιολογία ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει ένα διοικητικό πόρισμα. Ποιος θα ήταν τότε υπεύθυνος για αυτό το διοικητικό πόρισμα; Η περιβόητη κα Παπασπύρου, επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, που λειτουργούσε ως κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην συγκεκριμένη θέση. Η κα Παπασπύρου δεν θα βγάλει ποτέ πόρισμα.

  _____________________
  Ναπολέων Λιναρδάτος

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.